Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

ACN India

Ikony 2018

HKR Jun

Sunava 2018Tatry na dlani

Kana pre manzelov 2018Kána pre manželov

23.07.2017 15:00 - 29.07.2017 15:30

Miesto konania: Kňazský seminár sv.Gorazda v Nitre, Nitra, Samova 14

Stretnutie Kána pre manželov

Nitra, 23.- 29. júla 2017

Pozývame manželské páry na Stretnutie Kána pre manželov organizované Komunitou Chemin Neuf. Kána poskytuje príležitosť manželom oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“.

Pretože naozaj veríme, že manželstvo má zmysel  pre rodinu a  svet, srdečne vás pozývame na spoločné prežitie týždenného Stretnutia Kána. V  mnohých manželstvách príde k  hlbokej kríze len preto, že si zabúdajú urobiť čas jeden pre druhého. Opakujúci sa kolotoč povinností doma a  často v  náročnej práci spôsobuje odcudzenie. Vzťah – to je niečo, čo treba neustále budovať, obnovovať a  vracať sa ku koreňom, z  ktorých manželstvo čerpá silu. Pre manželov, ktorí majú deti, nie je jednoduché nájsť si miesto a  čas, kde by duchovne načerpali, navzájom v  pokoji komunikovali a  kde by sa im zároveň niekto postaral o  deti.

Stretnutie Kána je tiež určené pre manželov, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a  porozumenie, rovnako aj pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v  manželstve a  rodine v súčasnej dobe stretávajú s ťažkosťami. Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o ich deti. Pre deti je pripravený špeciálny program. Budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách,  aktivitách i odpočinku, ktoré sú primerané ich veku a  individuálnym potrebám pod dohľadom animátorov a slúžiacich manželských pároch. Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov a deti sú rozdelené podľa veku do troch základných skupín – do 3 rokov (tie sú s opatrovateľkami), od 3 do 6, prípadne 7 rokov (pre tie je pripravená škôlka) a deti od 7 rokov a staršie (pre tie je pripravený tábor v okolí Nitry.)

Stretnutie umožňuje účastníkom:

Znovuobjaviť

zmysel manželského života a dnešnej rodiny, otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita či vernosť

Zdieľať sa

vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici

Otvoriť sa

Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu

Oslavovať a pripomínať si

radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine

 

Bližšie informácie o Stretnutí Kána Vám radi poskytnú:

Eduar a Antónia Malatincovci

mobil: 0948 380 929

 

e-mail: sekretariatkana@gmail.com

www.kanapremanzelov.sk 

Kána pre manželov

Akciu pridal/a: Bratstvo Kana, 18.12.2016 21:48

KomentárePracujem ... Pracujem ...