Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Prezentacia knihy

Nebo na zemi Gombiky

Elias Vella JulIkony 2018

Kana pre manzelov 2018Otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom

23.09.2017 13:30 - 24.09.2017 17:30

Miesto konania: Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

Pozývame Vás na otvorenú 

duchovnú obnovu s pátrom

Ivanom Barusom, na tému:

Ako sa stať kresťanom,

ktorý Božie slovo

nielen počúva, ale aj žije

Program:

SOBOTA 23. 9. 2017 

13:30  moderovaná adorácia s prosbou

o požehnanie duchovnej obnovy 

a modlitba sv. ruženca

15:00 – 15:45 prednáška:

Ako sa stať kresťanom, ktorý Božie

slovo nielen počúva, ale aj žije – 1. časť

Čo je pokora a čo znamená podriaďovať

sa Božej vôli a plniť Božiu vôľu –

Čo znamená poslúchať Boha zo slobodnej

vôle – Čo je vzdor, vzbura a pýcha života

v konkrétnych situáciách a ako sa

najčastejšie prejavuje – Čo je pýcha mysle

podľa náuky svätého apoštola Pavla – Aké

sú prostriedky a postupy ako ju porážať –

Čo je duchovné vedenie alebo sprevádzanie

podľa tradície a náuky svätých a aké má

ovocie – Prečo u mnohých ľudí neprichádza

k oslobodeniu od mimoriadneho vplyvu

Zlého,a prečo mnohí kresťania nie sú

živými svedkami Božej prítomnosti: 

konkrétne odporúčania ako sa nimi stať

16:15 – 17:00 druhá prednáška:

Ako sa stať kresťanom, ktorý Božie

slovo nielen počúva, ale aj žije – 2. časť

17:30  sv. omša

19:00  večera

19:30  požehnanie náboženských

predmetov, obnovenie krstných sľubov,

modlitba za uzdravenie duše i tela,

záverečné eucharistické požehnanie

20:00 –  záver

 

NEDEĽA 24. 9. 2017 

14:30  svätá omša

15:45  tretia prednáška:

Ako sa stať kresťanom, ktorý Božie

slovo nielen počúva, ale aj žije – 3. časť

+ odpovede na položené otázky

17:00  požehnanie náboženských

predmetov, záverečná adorácia

s eucharistickým požehnaním

17:30  záver

 

POVZBUDZUJEME K TOMU, ABY STE SA

NA TOTO STRETNUTIE PRIPRAVILI

DOBROU SVÄTOU SPOVEĎOU,

MODLITBOU A VNÚTORNOU

SÚSTREDENOSŤOU PRE PÔSOBENIE

DUCHA SVÄTÉHO. SKÚSTE VOPRED

BOHU NIEČO OBETOVAŤ Z LÁSKY:

modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť

jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené

Srdce Panny Márie, aby ste boli

DISPONOVANÍ PRE PRIJATIE

BOŽEJ MILOSTI.

Duchovná obnova je OTVORENÁ,

nie je potrebné prihlásiť sa.

Iba ak  máte záujem o UBYTOVANIE

A STRAVU, kontaktujte sa na

tel. č. 0910 842 902 denne až po 14:00,

najneskôr do 19.9.2017 

 

Doprava – pokiaľ nie je možná vlastným

autom, ide tam  autobus MHD č.37:

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/37

alebo medzimestskou dopravou, 

tu sa dajú vyhľadať spojenia:

http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/

https://www.slovaklines.sk/fileadmin/user_upload/cestovne_poriadky/pal_new/102401.pdf

http://www.slovaklines.sk/region-a-mesto/cestovne-poriadky.html

Otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom

Príloha: otvorena-duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom.pdf (546,59 kB)

Akciu pridal/a: Zuzana Buchtova, 9.9.2017 10:03

KomentárePracujem ... Pracujem ...