Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

ACN India

Ikony 2018

HKR Jun

Sunava 2018Tatry na dlani

Kana pre manzelov 2018Príprava snúbencov pred manželstvom

09.12.2017 9:00-12:00 Sobota

Miesto konania: Banská Bystrica, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu

Téma: Plánované rodičovstvo
Prednáša: MUDr. Mária Šnegoňová

O čom to bude?

  • všeobecný prehľad o plánovanom rodičovstve (umelé aj prirodzené metódy, prehľad o antikoncepcii a jej účinkoch i negatívach)
  • fyziológia ženy a podrobné oboznámenie sa s BOM (Billingsovou ovulačnou metódou)
  • umelé oplodnenie – stručné oboznámenie sa s problematikou
  • zmienka o adopcii, pestúnskej starostlivosti a náhradnom rodičovstve
  • diskusia, individuálne rozhovory podľa potreby

Miesto:
Diecézne centrum Jána Pavla II.
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica

Kedy?

1x za mesiac vždy v sobotu od 9:00 do 12:00

  • 7.10. 2017
  • 25.11. 2017
  • 9.12. 2017

Z organizačných dôvodov prosíme nahlásiť svoj záujem o stretnutie mailom na adresu: maria.snegonova@gmail.com
Mailom dostanete aj potvrdenie o konaní stretnutia v danú sobotu mesiaca.

Očakávaný príspevok:
10 EUR na snúbenecký pár
Nedostatok finančných prostriedkov nech nie je príčinou Vašej neúčasti.
Príspevok slúži na krytie režijných nákladov spojených s priebehom stretnutia a podporou činnosti Diecézneho pastoračného centra pre rodinu.

Prednášky sú otvorené pre každého, kto má záujem o danú problematiku.

Príprava snúbencov pred manželstvom

Organizátor: Banská Bystrica - Centrum pre rodinu, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 17.11.2017 21:48

KomentárePracujem ... Pracujem ...