Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Kána pre manželov

22.07.2018 15:00 - 28.07.2018 14:30

Miesto konania: Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Stretnutie Kána

Spišská Kapitula, 22. júla – 28. júla 2018

Pozývam manželské páry na Stretnutie Kána pre manželov organizované Komunitou Chemin Neuf. Kána poskytuje príležitosť manželom oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“.

Pretože naozaj veríme, že manželstvo má zmysel  pre rodinu a  svet, srdečne vás pozývame na spoločné prežitie týždenného Stretnutia Kána. V  mnohých manželstvách príde k  hlbokej kríze len preto, že si zabúdajú urobiť čas jeden pre druhého. Opakujúci sa kolotoč povinností doma a  často v  náročnej práci spôsobuje odcudzenie. Vzťah – to je niečo, čo treba neustále budovať, obnovovať a  vracať sa ku koreňom, z  ktorých manželstvo čerpá silu. Pre manželov, ktorí majú deti, nie je jednoduché nájsť si miesto a  čas, kde by duchovne načerpali, navzájom v  pokoji komunikovali a  kde by sa im zároveň niekto postaral o  deti.

Stretnutie Kána je tiež určené pre manželov, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a  porozumenie, rovnako aj pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v  manželstve a  rodine v súčasnej dobe stretávajú s ťažkosťami. Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o ich deti. Pre deti je pripravený špeciálny program. Budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách,  aktivitách i odpočinku, ktoré sú primerané ich veku a  individuálnym potrebám pod dohľadom animátorov a slúžiacich manželských pároch. Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov a deti sú rozdelené podľa veku od 3 do 6, prípadne 7 rokov (pre tie je pripravená škôlka) a deti od 7 rokov a staršie (pre tie je pripravený tábor v objekte blízko Spišskej Kapituly.)

Stretnutie umožňuje účastníkom:

Znovuobjaviť

zmysel manželského života a dnešnej rodiny, otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita či vernosť

Zdieľať sa

vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici

Otvoriť sa

Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu

Oslavovať a pripomínať si

radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine


Bližšie informácie o Stretnutí Kána Vám radi poskytnú:

Eduard a Antónia Malatincovci

email: slovensko@kanapremanzelov.sk

mobil na zodpovedný pár:  0948 380 929

Viac tu: http://www.kanapremanzelov.sk/kontakt/
Prihlásiť sa môžete na: http://www.kanapremanzelov.sk/prihlaska/

 

www.kanapremanzelov.sk 

 

Kána pre manželov

Organizátor: Komunita Chemin Neuf, +421 51 770 6000, www

Príloha: kana-pre-manzelov.pdf (1,20 MB)

Akciu pridal/a: Bratstvo Kana, 19.1.2018 12:12

KomentárePracujem ... Pracujem ...