Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Hagioterapia - pozvánka - otvárame ďalší cyklus stretnutí v Bratislave

21.02.2018 18:00 - 23.04.2018 18:00

Miesto konania: Bratislava, Štúrova 3

Hagioterapia je priamo zameraná na sebapoznanie a rozvoj človeka, aby sa jeho život vedomými krokmi stával plnohodnotným. Jedinečne spája dva prístupy – naratívny prístup v psychoterapii, ktorý sa pozerá na život človeka v kontexte jeho životného príbehu a biblickú hermeneutiku, náuku o výklade textov.

Cieľom je prechod od pocitu nespokojnej túžby človeka po tom čo nemá k pocitu radostnej vďačnosti z toho, čo má a kým je.

Hagioterapeutické skupiny majú obvykle 6 – 12 členov, sú vedené spravidla dvoma kvalifikovanými odborníkmi – teológom a psychológom.

Hagioterapuetické stretnutia prebiehajú v cykle, ktorý tvorí 5 stretnutí. Tieto stretnutia prebiehajú formou stabilnej skupiny ľudí a to z dôvodu zachovania kontinuity práce na sebe a dôvernosti medzi členmi skupiny.

Členovia skupiny sa stretávajú v stanovených termínoch (v pondelky) na cca. 120 minút (18:00 – 20:00), pričom každé stretnutie sa nesie v duchu iného biblického príbehu, či v jeho pokračovaní.

Stretnutia budú prebiehať v týchto termínoch: 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04.2018.

Stretnutia budú prebiehať v priestoroch Nadácie Provida, Štúrova 3 (LUXORKA), 4. poschodie, Bratislava.

Hagioterapeutické stretnutia sú realizované s finančným príspevkom člena hagioterapeutickej skupiny. Účastnícky poplatok je vo výške 12 EUR za jedno stretnutie, t.j. 60 EUR za cyklus 5 stretnutí.

Viac informácií nájdete na: https://www.ctar.sk/hagioterapia/

Termín registrácie je do 21.02.2018.

Registrujte sa! Tešíme sa na vás!

Hagioterapia - pozvánka - otvárame ďalší cyklus stretnutí v Bratislave

Akciu pridal/a: Denisa Zlevska, 29.1.2018 21:08

KomentárePracujem ... Pracujem ...