Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Svata ikona

Taliansko

Kurz Samuel 2019

EK 2019

Seminar o. Maretta Zbav nas zleho III 2019

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

22.04.2018 13:45-18:00 Nedeľa

Miesto konania: Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

Pozývame Vás na univerzitu

Panny Márie o duchovnom živote:

na otvorenú duchovnú obnovu

s pátrom Ivanom Barusom 

Téma:

Radosť v Pánovi je vašou 

silou – ako dosiahnuť radosť

na prekonanie každodenných

ťažkostí a pôsobenia Zlého

Program:

SOBOTA 21. 4. 2018 

13:30 moderovaná adorácia

s prosbou o požehnanie duchovnej

obnovy a modlitba sv. ruženca 

s prosbou o radosť

15:00 – 15:45 prednáška:

Radosť v Pánovi je vašou silou – 1. časť

Aké sú najbežnejšie spôsoby pokušenia

smútku a straty nádeje – Aké sú

najbežnejšie spôsoby tzv. uväznenia človeka

v stavoch dlhodobého smútku – Čo je podľa

púštnych otcov acédia a ako pôsobí –

Ako hriech spôsobuje smútok – Akým

spôsobom pracuje pokušiteľ na vytváraní

stavov beznádeje a rozbitia dôvery v Boha

– Aké sú najúčinnejšie spôsoby na ich

prekonávanie podľa skúseností púštnych

otcov a ich náuky spracovanej v diele

kardinála Tomáša Špidlíka a v diele Filokália

– Spôsoby, ktoré nás učí Panna Mária ako

Učiteľka a Matka svätej nádeje v dielach

svätých Katolíckej cirkvi

16:15 – 17:00 druhá prednáška:

Radosť v Pánovi je vašou silou – 2. časť

17:30  svätá omša

19:00  požehnanie náboženských predmetov,

obnovenie krstných sľubov, modlitba

za uzdravenie duše i tela

20:00 –  záver

 

NEDEĽA 22. 4. 2018 

13:45  modlitba krížovej cesty

14:30  svätá omša

16:30  tretia prednáška:

Radosť v Pánovi je vašou silou – 3. časť

+ odpovede na položené otázky

17:30  požehnanie náboženských

predmetov, záverečná adorácia 

s eucharistickým požehnaním

18:00  záver

 

POVZBUDZUJEME K TOMU, ABY STE SA

NA TOTO STRETNUTIE PRIPRAVILI

DOBROU SVÄTOU SPOVEĎOU,

MODLITBOU A VNÚTORNOU

SÚSTREDENOSŤOU PRE PÔSOBENIE

DUCHA SVÄTÉHO. SKÚSTE VOPRED

BOHU NIEČO OBETOVAŤ Z LÁSKY:

modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť

jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené

Srdce Panny Márie, aby ste boli

DISPONOVANÍ PRE PRIJATIE

BOŽEJ MILOSTI.

 

Duchovná obnova je OTVORENÁ,

nie je potrebné prihlásiť sa.

Iba ak  máte záujem o UBYTOVANIE

A STRAVU, kontaktujte sa na

tel. č. 0910 842 902 denne až po 14:00,

najneskôr do 17.4.2018 

 

Doprava – pokiaľ nie je možná vlastným

autom, ide tam  autobus MHD č.37:

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/37

alebo medzimestskou dopravou, 

tu sa dajú vyhľadať spojenia:

 

 https://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/cestovne-poriadky.html


 

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

Príloha: otvorena-duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom.pdf (240,48 kB)

Akciu pridal/a: Zuzana Buchtova, 11.3.2018 23:14

KomentárePracujem ... Pracujem ...