Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom

27.06.2018 9:00 - 29.06.2018 20:00

Miesto konania: Kostol Narodenia Panny Márie, Bratislava, Dlhé Diely, Pribišova ulica

Duchovné cvičenie

RAST VO SVÄTOSTI

s p. Jamesom Mariakumarom a so s. Mary Pereira


Program

09.00 – 09.30 hod. – Ranné chvály

09.30 – 10.15 hod. – 1. prednáška

10.30 – 12.00 hod. – 2. prednáška

15.00 – 15.20 hod. – Korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – 16.15 hod. – 3. prednáška

16.45 – 17.30 hod. – 4. prednáška

18.00 – 20.00 hod. – sv. omša (po sv. omši nasleduje moderovaná adorácia)


Duchovné cvičenie začíname nedeľnou sv. omšou 24. júna 2018 o 19.00 hod.

!Pozor! Svätá omša bude v stredu o 19.00 hod.


Témy duchovných cvičení:

Pondelok:

 1. Náš duch, duša a telo by mali byť bezúhonné (1Sol 5,23)

 2. Ježišova svätosť

 3. Naša výzva k svätosti (1Pt 1,15)

 4. Účasť na Ježišovej svätosti prostredníctvom Božieho slova a sviatostí

 5. Adorácia: Svätosť v živote učeníka

Utorok:

 1.  Obnova mysle (Rim 12,2) 

 2. Láska k Bohu, láska k iným (1Jn 4,21)

 3. Hlavné hriechy a predpisy Cirkvi

 4. Význam krstu

 5. Adorácia: Uzdravujúca modlitba pre zmierenie

Streda:

 1. Posväcujúca reč (Ef 4,29)

 2. Mojim pokrmom je plniť vôľu Otca (Jn 4,34)

 3. Dary a charizmy Ducha Svätého

 4. Sviatosť pokánia a rast vo svätosti

 5. Adorácia: Hľadajme Ho celým svojím srdcom

Štvrtok:

 1. Zasiate slovo (Jak 1,21)

 2. Pozerajte sa na neho a žiarte (Ž 34,6)

 3. Venujme sa modlitbe (Kol 4,2)

 4. Výkupné utrpenie

 5. Adorácia: Prežívanie intimity s Kristom

Piatok:

 1. Moc Ducha Svätého (Sk 1,8)

 2. Spoločenstvo Ducha Svätého (2 Kor 13,13)

 3. Prinášanie ovocia Ducha Svätého

 4. Matka Mária, Nevesta Ducha Svätého

 5. Adorácia: Naplnenie Duchom Svätým

 6.  

 7. Záujemcovia o duchovný rozhovor sa musia zúčastniť celých duchovných cvičení.

 

Viac informácií:

0948 14 94 14

capkova.lubica@azet.sk

 Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom

Akciu pridal/a: Lubica Capkova, 2.5.2018 07:58

KomentárePracujem ... Pracujem ...