Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Svata ikona

Taliansko

Kurz Samuel 2019

EK 2019

Seminar o. Maretta Zbav nas zleho III 2019

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

10.06.2018 13:45-18:00 Nedeľa

Miesto konania: Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

Pozývame Vás na otvorenú duchovnú 

obnovu s pátrom Ivanom Barusom

Téma: 

Na univerzite Panny Márie 

o duchovnom živote:   

Ako získať vytrvalosť

Čo sa deje s kresťanmi, rodinami, 

farnosťami a komunitami, ktorým

chýba vytrvalosť 

Ako mnohí začali, a veľmi skoro zastali...

O návrate nečistých duchov v evanjeliu

 

Program:

SOBOTA 9. 6. 2018 

13:30  moderovaná adorácia s prosbou

o požehnanie duchovnej obnovy a modlitba

sv. ruženca s prosbou o vytrvalosť

15:00 – 15:45 prednáška:

Čo sa deje s kresťanmi, ktorým chýba 

vytrvalosť  – 1. časť

Aké sú fázy duchovného života - Čo je 

konverzia – prvotné obrátenie - Čo znamená

každodenná konverzia – Najčastejšie príčiny

zanechania cesty duchovného života 

Najčastejšie subtílne (nepatrné) pokušenia

spôsobujúce návrat k predchádzajúcemu

spôsobu života – Ako pôsobí pokušenie

všednosti, rutiny, neváženia si

a neuvedomovania si Božích milostí -  Ako 

pôsobí pokušenie nespokojnosti

a znechutenia - Ako sa nenápadne vtláča

svetský spôsob života do života horlivých

kresťanov – Ako zlí duchovia nebadane

uplatňujú svoje pôsobenie získavajúc nad

človekom moc cez hriech - Ako pôsobí

zatemnenie mysle, otupenosť, tvrdosť srdca

podľa teológie svätého apoštola Pavla –  

Najúčinnejšie spôsoby obrany proti

spomenutým javom – Ako získať vytrvalosť

16:15 – 17:00 druhá prednáška:

Čo sa deje s kresťanmi, ktorým chýba

vytrvalosť   – 2. časť

17:30  svätá omša

19:00  požehnanie náboženských predmetov,

obnovenie krstných sľubov, modlitba za

uzdravenie duše i tela

20:00 –  záver

 

NEDEĽA 10. 6. 2018 

13:45  modlitba krížovej cesty

s prosbou o vytrvalosť

14:30  svätá omša

16:30  tretia prednáška:

Čo sa deje s kresťanmi, ktorým chýba

vytrvalosť  – 3. časť + odpovede

na položené otázky

17:30  požehnanie náboženských predmetov,

záverečná adorácia 

s eucharistickým požehnaním

18:00  záver

 

POVZBUDZUJEME K TOMU, ABY STE SA

NA TOTO STRETNUTIE PRIPRAVILI

DOBROU SVÄTOU SPOVEĎOU,

MODLITBOU A VNÚTORNOU

SÚSTREDENOSŤOU PRE PÔSOBENIE

DUCHA SVÄTÉHO. SKÚSTE VOPRED

BOHU NIEČO OBETOVAŤ Z LÁSKY:

modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť

jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené

Srdce Panny Márie, aby ste boli

DISPONOVANÍ PRE PRIJATIE

BOŽEJ MILOSTI.

Duchovná obnova je OTVORENÁ,

nie je potrebné prihlásiť sa.

Iba ak  máte záujem o UBYTOVANIE

A STRAVU, kontaktujte sa na

tel. č. 0910 842 902 denne až po 14:00,

najneskôr do 5.6.2018 

Doprava – pokiaľ nie je možná vlastným

autom, ide tam  autobus MHD č.37:

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/37

alebo medzimestskou dopravou, 

tu sa dajú vyhľadať spojenia:

 https://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/cestovne-poriadky.html

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

Príloha: otvorena-duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom.pdf (317,98 kB)

Akciu pridal/a: Zuzana Buchtova, 28.5.2018 21:52

KomentárePracujem ... Pracujem ...