Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

DUCHOVNÁ OBNOVA S OTCOM JAMESOM MARIAKUMAROM

23.07.2018 9:00 - 27.07.2018 20:30

Miesto konania: Vrbové, Farský Kostol Sv. Gorazda, Vrbové, Jantauschova 13

James Mariakumar je katolícky kňaz a misionár zo Spoločnosti Božieho Slova z Indie. Vedie modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie z následku hriechu a iného zla v živote človeka. V prednášaní mu pomáha aj laická spolupracovníčka Mary Pereira.

23.7.- 27.7.2018      Vrbové  

23. 07. 2018 Pondelok

1. „Poznajme, usilujme sa poznať Pána“ Oz 6,1

2. Moja identita v Kristovi

3. „Aby ste sa stali účastnými na Božej prirodzenosti” – 2 Pet 1,4

4. „Aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony” 1 Sol 5,23

 

24. 07. 2018 Utorok

1. „V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv” 1 Ef 1,7

2. „Aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata“ 1 Jn 4,21

3. Ako žiť sviatosť krstu

4.  Zachovať sa čistý a nepoškvrnený od tohto sveta Jak 1,27

 

25. 07. 2018 Streda

1. „Traja, ktorí uzatvárajú manželstvo“ – Arcibiskup Fulton J. Sheen

2. Rodina – domáca cirkev

3. Kresťanská výchova

4. Reč, ktorá posväcuje – Ef 4,29

 

26. 07. 2018 Štvrtok

1. Naším životom je viera v Božie Slovo

2. Moc zvelebovania

3. Stretnutie s Ježišom skrze modlitbu

4. Kresťanské utrpenie – čas milosti

 

27. 07. 2018 Piatok

1.  „Aby vás neoklamal Satan“ 2 Kor 2,11

2. Víťazstvo kresťanského života

3. Zamerať sa na našu vlasť – Fil 3,20

4 . „Žite duchovne“ Gal 5,16

 

1. Prosíme pripravte sa na obnovu modlitbou. Zamerajte sa viac na túžbu po zakúsení moci vzkrieseného Pána než na materiálne požehnania. (Mt 6,33, 1 Kor 15,19). Modlite sa aj za úspech celej obnovy ešte pred jej začiatkom.

2. Prineste si Bibliu, zápisnik a pero.

3. Každá prednáška a modlitba nadväzuje na predchádzajúcu, preto k duchovnému rastu, uzdraveniu a oslobodeniu napomôže zúčastniť sa celej obnovy.

Súkromné konzultácie s osobnou modlitbou pod vedením pátra Jamesa je možné dohodnúť na mieste v prvý deň obnovy. Je potrebné, aby ste sa zúčastnili všetkých prednášok. 

Ide o týždenný celodenný program s prestávkou na obed a oddych. Viac info v prílohe.

DUCHOVNÁ OBNOVA S OTCOM JAMESOM MARIAKUMAROM

Príloha: duchovna-obnova-vnutorneho-uzdravenia-a-oslobodenia-s-otcom-jamesom-mariakumarom.pdf (494,10 kB)

Akciu pridal/a: James Mariakumar, SVD SLOVENSKO, 7.6.2018 19:58

KomentárePracujem ... Pracujem ...