Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kurz katechéz Dobrého pastiera pre vek 3-6 rokov

22.09.2018 9:00 - 21.10.2018 16:30

Miesto konania: Apex, Košice, Moyzesova 24

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Odvtedy sa na Slovensku otvorilo viacero átrií a záujem o KDP stále rastie.

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné. Dôležitou súčasťou átria je posvätné ticho. Práve cez sústredenú prácu rúk v tichu deti meditujú tajomstvá viery a budujú si vzťah s Bohom.

Viac o katechézach Dobrého pastiera a o našom átriu si môžete prečítať na stránke www.atriumovecka.sk, fotky z nášho átria si môžete pozrieť na facebooku: https://www.facebook.com/pg/%C3%81trium-Ove%C4%8Dka-1084496624937923/photos/?ref=page_internal

Záštitu nad týmto kurzom prevzal Diecézny katechetický úrad v Bratislave.

Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, cvičenia praktického života, dielnička, kresba dieťaťa, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti.

Kurz je určený pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svojim deťom v domácom prostredí, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať konceptom Katechéz Dobrého pastiera pri odovzdávaní viery deťom.

SOBOTA: 9:00 - 12:30 doobedný blok
12:30 - 13:30 prestávka na obed
13:30 - 17:00 poobedný blok

NEDEĽA: 8:00 - 9:00 sv. omša v kostole Krista Kráľa - dobrovoľná
9:00 - 9:30 presun z kostola, káva
9:30 - 12:30 doobedný blok
12:30 - 14:00 prestávka na obed
14:00 - 16:30 poobedný blok

Počas prestávok na kurze bude zabezpečená káva, čaj a drobné občerstvenie.

 

Kurz katechéz Dobrého pastiera pre vek 3-6 rokov

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 7.8.2018 21:46

KomentárePracujem ... Pracujem ...