Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Bohatstvo žalmov pre každodenný život

25.10.2018 18:00 - 28.10.2018 13:30

Miesto konania: Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra, Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra

Kniha žalmov je jednou z najčastejšie používaných kníh Svätého písma v liturgii Cirkvi. Keďže žalmy sú poéziou, ponúkajú bohaté možnosti interpretácie, vyjadrenia vnútorného rozpoloženia človeka v rôznych životných situáciách a jeho postojov voči iným ľuďom i voči Bohu. Hlbšiemu prežívaniu bohoslužieb, ako aj osobnej modlitby môže napomôcť lepšie pochopenie žalmov. Kurz je zameraný na prehĺbenie vedomostí o Knihe žalmov, jej teológii, venuje sa popisu literárnych foriem a rozboru vybraných žalmov. Získané poznatky majú účastníkom kurzu pomôcť nielen lepšie chápať žalmy, ale aj účinnejšie čerpať z bohatého duchovného obsahu žalmov.

Ponuka pre: zasvätené osoby a laikov, ktorí majú záujem lepšie spoznať žalmy, aby mohli viac čerpať z ich duchovného bohatstva v osobnej modlitbe a v liturgii

 

Vedie: P. Emil Králik SVD

Viac info a prihlasovanie tu.

Bohatstvo žalmov pre každodenný život

Organizátor: Verbisti, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 17.9.2018 20:20

KomentárePracujem ... Pracujem ...