Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Noe Travel

Pater Barus jul

Taliansko

Nebo na zemi Gombiky

TV Lux Put nezadanychCeloslovenské večeradlo MKH

23.09.2017 8:30 - 24.09.2017 12:00

Miesto konania: Detva, kostol sv. Františka

V tomto roku 100. výročia fatimských zjavení nás Panna Mária pozýva, aby sme tieto okamihy zvlášť intenzívne prežili vo večeradle jej Nepoškvrneného Srdca. Teraz viac, ako kedykoľvek inokedy je potrebné byť s ňou na modlitbách vo večeradle a uskutočňovať víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca vo svete. V 12. kapitole Zjavenia apoštola Jána je napísané, že „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom...“ „Veľké znamenie“... Nie je to len nejaké také znamenie, ale „veľké znamenie“. Lebo toto znamenie mobilizuje do duchovného boja a ohlasuje udalosť, ktorá nemá obdoby v Božom pláne spásy, po tom, čo nás Ježiš Kristus vykúpil z našich hriechov. Panna Mária v posolstve z 30.novembra 1974 don Stefanovi Gobbimu povedala: „Teraz nehľadajte iné znamenie na nebi: toto bude jediné znamenie!“ „Je len jedno znamenie, ktoré Boh dnes dáva svetu a Cirkvi: som to ja sama.“ Preto nepozeraj na to, kto príde alebo nepríde, ale pozri na Pannu Máriu ako na „veľké znamenie“ a príď 23. – 24.septembra (25. septembra je kňazské) do Detvy na Celoslovenské večeradlo urobiť maximum pre víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca vo svete, ktoré sa uskutoční „silou maličkých“.

Tu je program:

Sobota 23. 9. 2017
program pre laikov
 8.30 registrácia účastníkov (Chudobinec)
 9.30 posv. ruženec - radostný (v kostole)
10.15 1. prednáška
11.30 adorácia
12.00 obed - voľno (penzión Pivnica pri studni)
14.00 zraz mladých pred kostolom
      - odchod na vlastný program
14.30 posv. ruženec - bolestný (Chudobinec)
15.15 korunka Božieho milosrdenstva
15.30 2. prednáška
16.15 fraternita (diskusia-svedectvá)
17.45 posv. ruženec - slávnostný (v kostole)
18.00 svätá omša
19.00 sviečkový sprievod
21.00 odchod na nocľah

Nedeľa 24. 9. 2017
 8.00 ranné chvály - (Chudobinec)
 8.30 príspevok mladých
 9.30 prestávka
 9.45 posv. ruženec - svetla
10.30 svätá omša (v kostole)
11.30 adorácia, záverečné požehnanie
12.00 obed (penzión Pivnica pri studni)

program pre kňazov
16.00 registrácia kňazov (penzión Pivnica pri studni)
17.00 vešpery, posv. ruženec - slávnostný
18.15 večera, fraternita
19.45 prednáška, pracovná diskusia
21.00 kompletórium, nočný odpočinok

Pondelok 25. 9. 2017
 7.15 ranné chvály (penzión Pivnica pri studni)
 8.00 raňajky, fraternita kňazov
10.15 posv. ruženec - radostný (v kostole)
11.00 koncelebrovaná svätá omša
12.00 obed, záver stretnutia (penzión)

Organizačné  pokyny:
Farský kostol je  v starej časti Detvy na  hornom konci mesta,
z vlakovej a autobusovej stanice 2,5 km. Mesto nemá MHD, prepravu
zabezpečí taxi Nosál 0908/517251.

Registrácia   účastníkov   bude   v   budove   pri  kostole  -
"Chudobinec".

Nocľah  a   obedy  si  treba  vopred   objednať  najneskôr  do
11.  septembra
poukážkou  na adrese:  Vladimír Peciar,  Októbrová
55,  958  01  Partizánske,  alebo  písomne  na e-mailovej adrese:
gabriel.mkh@seznam.cz.   K   ubytovaniu   treba   uviesť:   meno,
priezvisko,  dátum  narodenia,  bydlisko,  rodné  číslo.  Cena za
nocľah je 11,50 (hotel), za obed 4,50 E.

Ďalšie informácie na: 0905/354626, 0950/363361.
Pre   účastníkov   mládežníckeho   programu   bude  od  piatku
zabezpečený  nocľah,  účasť  a  obedy  (za  1,-  E)  nahlásiť len
telefonicky na 0903/756435 v termíne.

Vhodné je priniesť si pútnickú stoličku a sviečku.
Sv. spoveď odporúčame zariadiť si doma.

 

Celoslovenské večeradlo MKH

Príloha: celoslovenske-veceradlo-mkh.pdf (543,45 kB)

Akciu pridal/a: Patrik Baňas, 8.9.2017 23:20

KomentárePracujem ... Pracujem ...