Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Duchovná obnova otcom Jamesom Manjackalom

20.04.2018 16:00 - 22.04.2018 16:30

Miesto konania: Aréna Brezno, Brezno, Aréna Brezno

Už 20. – 22. apríla sa v Aréne Brezno uskutoční duchovná obnova s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie - otcom Jamesom Manjackalom. Organizácie sa zhostil nadačný fond Credo. Exercície sa konajú s požehnaním J. E. Mons. Stanislava Stolárika.

Otec James Manjackal je katolícky kňaz z Indie, ktorý dostal od Pána Boha mnoho chariziem, najmä dar uzdravovania a evanjelizácie. Oslovuje ľudí svojím osobitým spôsobom, dôraz kladie na Eucharistiu a prežívanie kresťanstva s Duchom Svätým.

Téma exercícií:  BYŤ VEDENÝ DUCHOM. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8, 14-15).

Vzhľadom na postupné nadväzovanie príhovorov a modlitieb, otec James odporúča zúčastniť sa všetkých troch dní obnovy. Súčasťou programu je svätá omša, adorácia s modlitbami za uzdravenie, sviatosť zmierenia, modlitba chvál a príhovory otca Jamesa. Registráciu a všetky informácie nájdete na www.otecjames.cz.

Credo nadačný fond sa svojou činnosťou snaží o šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti. Zameriava sa najmä na evanjelizačné projekty, podporu manželstva a charitatívnej oblasti pre deti so zdravotným postihnutím.

Všetky informácie nájdete na www.otecjames.cz.

Duchovná obnova otcom Jamesom Manjackalom

Akciu pridal/a: Tomas Kuzar, 3.4.2018 22:50

KomentárePracujem ... Pracujem ...