Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Priatelia svatej Veroniky Giuliani Oktober

Kapela

TalianskoDennik jednej duse

HKR RETORNODuchovné cvičenia Bohatstvo žalmov pre každodenný život

25.10.2018 16:00 - 28.10.2018 16:30

Miesto konania: Misijný dom Matky Božej - Exercičný dom, Nitra, Kalvária 3

 

Kniha žalmov je jednou z najčastejšie používaných kníh Svätého písma v liturgii Cirkvi. Keďže žalmy sú poéziou, ponúkajú bohaté možnosti interpretácie, vyjadrenia vnútorného rozpoloženia človeka v rôznych životných situáciách a jeho postojov voči iným ľuďom i voči Bohu. Hlbšiemu prežívaniu bohoslužieb, ako aj osobnej modlitby môže napomôcť lepšie pochopenie žalmov. Kurz je zameraný na prehĺbenie vedomostí o Knihe žalmov, jej teológii, venuje sa popisu literárnych foriem a rozboru vybraných žalmov. Získané poznatky majú účastníkom kurzu pomôcť nielen lepšie chápať žalmy, ale aj účinnejšie čerpať z bohatého duchovného obsahu žalmov.

Ponuka pre: zasvätené osoby a laikov, ktorí majú záujem lepšie spoznať žalmy, aby mohli viac čerpať z ich duchovného bohatstva v osobnej modlitbe a v liturgii

Vedie: P. Emil Králik SVD

Duchovné cvičenia Bohatstvo žalmov pre každodenný život

Akciu pridal/a: Exercičný dom kalvaria, 27.9.2018 06:22

KomentárePracujem ... Pracujem ...