Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom





ACN India

Ikony 2018

HKR Jun

Sunava 2018



Tatry na dlani

Kana pre manzelov 2018







EUCHARISTICKÉ STRETNUTIE v Kostole svätého VINCENTA de PAUL

17.01.2016 14:45-18:00 Nedeľa

Miesto konania: Bratislava, Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov

+Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Drahí bratia a sestry,

srdečne Vás pozývame na otvorené modlitbové stretnutie 

*EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ*  17.01. 2016 v nedeľu  14:45 h. - 18:00 h.

 

Program:

14:45  Chvály  
15:00  Modlitba - Korunka Božieho milosrdenstva

15:15 Slávenie Eucharistie -  sv. omšu celebruje O. Ivan Barus          

Modlitba  "Eucharistický plameň"

Adorácia  pred  Sviatosťou  Oltárnou s Eucharistickým požehnaním

Agapé - zdieľanie v kaplnke - všetci sú srdečne pozvaní

 

Miesto konania: 
Bratislava - Ružinov, Kostol svätého Vincenta de Paul, Tomášikova 8

 

Vo svätej Eucharistii rastieme cez   

VIERU – LÁSKU – POKLONU
JEŽIŠ  NÁS  POZÝVA

VSTÚPIŤ  DO  EUCHARISTIE  
 
Každého srdečne očakávame! 

mobil:   0911  584  006
mail:     eucharisticky.plamen@gmail.com
web:     http://www.ev-eucharistic.com

EUCHARISTICKÉ STRETNUTIE v Kostole svätého VINCENTA de PAUL

Akciu pridal/a: Eucharisticky plamen, 11.1.2016 16:15

Komentáre



Pracujem ... Pracujem ...