Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Svata ikona

Taliansko

Kurz Samuel 2019

EK 2019

Seminar o. Maretta Zbav nas zleho III 2019

Jozef Matuška - Zober a nes!

02.03.2018 18:00-19:30 Piatok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

V priestoroch Domu Quo Vadis v Bratislave bude dňa 2. marca o 18.00 h. vernisážou otvorená výstava Jozefa Matušku pod názvom "Zober a nes!". Počas pôstneho obdobia, až do 29. marca budú mať návštevníci výstavy možnosť vidieť maľby novozákonných biblických motívov v netradičnom prevedení. Autor v nich prostredníctvom symbolických tvarov a vzájomných vzťahov medzi nimi zobrazuje známe príbehy nového zákona a jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Maľby sú zobrazené bez akejkoľvek popisnosti.  Znázornený je kľúčový moment, podľa ktorého je možné (aj napriek vyabstrahovaniu tvarov) výjav identifikovať. Divák je priamo vtiahnutý do čistej, vizuálnej meditácie. Jeho pozornosť neodvádzajú veľkovýpravné scény. Výjavy sú postavené na vzájomnej komunikácii čistých línií a plôch, symbolov zúčastnených postáv. Diela sú doplnené textovými reflexiami Kataríny Matuškovej, ktorá je zároveň aj kurátorkou výstavy.

O autorovi

Jozef Matuška (1976) absolvoval vysokoškolské štúdium na Katedre sochárstva a priestorovej tvorby Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Mgr.art). Magisterské štúdium absolvoval aj na Katedra výtvarných umení na Fakulte Humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr.). V súčasnosti pôsobí ako galerijný pedagóg v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Edukačné a participatívne projekty, ktorým sa Jozef Matuška venuje majú presah zo vzdelávacích aktivít do voľnej tvorby a naopak. Participatívne projekty vychádzajú zo sociálnej reality, dávajú priestor aj pre témy, akými sú edukačný rozmer angažovania participantov do tvorivého procesu, alebo autorské dialógy. Ako médiá využíva okrem klasických disciplín (maľba, kresba) aj inštalácie, land-art, happening a komiks. Vychádza z idey otvorenosti novým interpretáciám a rozmanitosti vo výtvarnom prejave, čím môže efektívnejšie narúšať hranice medzi životom a umením. Vo svojej autorskej tvorbe naďalej skúma tému komunikácie a vzájomných vzťahov.

Jozef Matuška - Zober a nes!

Organizátor: www

Príloha: jozef-matuska-zober-a-nes.pdf (149,42 kB)

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 22.2.2018 10:05

KomentárePracujem ... Pracujem ...