Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Kurz Katechézy Dobrého pastiera v Poprade

01.12.2018 9:00 - 10.02.2019 16:30

Miesto konania: Farský úrad Poprad Veľlá, Poprad, Poprad

Pozývame na kurz Katechéz Dobrého Pastiera pre deti vo veku 3 - 6 rokov.

Na kurze účastníci dohĺbky spoznajú obsah Katechéz Dobrého pastiera a je určený  pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, t.j. miesto, kde sa Katechézy konajú, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svojim deťom v domácom prostredí, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať konceptom Katechéz Dobrého pastiera pri odovzdávaní viery deťom. Kurz sa bude konať v Poprade, vo farských priestoroch v mestskej časti Veľká, ktorej správcami sú Saleziáni. Čo sú Katechézy Dobrého pastiera?

 

Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku

od 3 - 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí od útleho veku vzťah so živým Bohom.

 

Je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle:

Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám".

Tento koncept  reaguje na duchovné potreby detí.

 

Stojí na dvoch pilieroch: Sv. Písmo a liturgia.

 

Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi.

 

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné. Dôležitou súčasťou átria je posvätné ticho. Práve cez sústredenú prácu rúk v tichu deti meditujú tajomstvá viery a budujú si vzťah s Bohom.

Sestry Matky Terezy otvárajú átriá pre chudobné deti po celom svete a aj pápež Ján Pavol II. navštívil takéto átrium v Taliansku.

 

Zakladateľkami katechéz sú pedagogička Gianna Gobbi a doktorka teológie

Sofia Cavalletti ktorá skúmaniu náboženského potenciálu detí zasvätila viac ako

50 rokov života.

 

Na Slovensku sa za posledné roky otvorilo viacero átrií a záujem o tento koncept neustále rastie.

 Kurzy na Slovensku vykonáva Katarína Kostyálová MMF, absolventka Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau (Rakúsko) a vyškolená lektorka KDP.

Záštitu nad kurzami KDP prevzal Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy. 

 

Viac info nájdete na adrese www.atriumovecka.sk

Kurz Katechézy Dobrého pastiera v Poprade

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 26.9.2018 19:47

KomentárePracujem ... Pracujem ...