Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kurz: Muž – Boží bojovník

11.10.2018 18:30-20:30 Štvrtok

Miesto konania: Bratislava, UPC, Mlynská dolina

Každý muž je povolaný k otcovstvu, či v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätení. Čo chceš urobiť, aby si bol ozaj dobrým otcom a Božím mužom?

 

Otec Rasťo Zelenay Vás pozýva na formačný kurz na tému: Muž – Boží bojovník

Kde? Malá sála, UPeCe

Kedy? každý štvrtok o 18:30 (počnúc dňom 11.10.)

Keď sa obzrieme okolo seba v našich náboženských komunitách, všimneme si, že prevládajú najmä ženy. Mužov nachádzame v malých počtoch. Keď sa popýtame v školách, koľko detí žije aj so svojim otcom, s prekvapením zistíme, že ich je málo. Tam, kde aj deti žijú spolu s matkou i otcom, zbadáme, že väčšinou náboženskú výchovu majú v rukách matky a otcovia sú často krát nedostatočný. Prečo je to tak? Čo tu robiť? Je tu potreba začať s riadnou formáciou k pravej mužskej nábožnosti a otcovstvu.

Tento formačný kurz ponúka výchovu k čnostiach mužskej spirituality a otcovstva. Začíname druhým októbrovým štvrtkom 11.10.2018. Kurz je určený len pre mužov, ktorí sú buď ešte slobodní alebo už sú mladšími otcami menších ešte školopovinných detí. Kurz vedie kňaz PhLic. Rastislav Zelenay.

Kontakt a možnosť prihlásiť sa: rastozelenay@grobnet.sk alebo na telefónnom čísle 0908856059.

Za kurz sa neplatí.

Budeme spoločne uvažovať a formovať sa podľa týchto tém:

  • Rozdielnosť a vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy. Aký má zámer Stvoriteľ s tým, že muž a žena sa líšia v oblasti tela, psychiky i duchovného života?
  • Mužská spiritualita, ktorá sa prejavuje ako bojovnosť a ako schopnosť prevziať zodpovednosť za zverené hodnoty. Premeditujeme si tu postavy bojujúceho patriarchu Jakuba a zodpovedného manžela sv. Jozefa.
  • Ako v sebe vyformovať ozaj pevný mužský charakter muža a kresťana.
  • Ako dosiahnuť zrelosť muža, aby bol z neho živiteľ, ochranca, vodca a kňaz. Počas viacerých stretnutí si hĺbkovo preberieme tieto jednotlivé úlohy aj spolu s mnohými praktickými aplikáciami.
  • Povolanie k otcovstvu podľa vzoru Boha Otca. Pravé otcovstvo a tri základné deformácie otcovstva. Otec a dcéra. Otec a syn.
  • Čo by sa dalo urobiť pre výchovu nábožných mužov a otcov – v našich rodinách a v našich farnostiach?

Cieľom je tu praktická formácia, preto si dáme vždy konkrétne predsavzatie. Stretnutia bude viesť o. Rastislav Zelenay (kňaz), ktorý pracuje v tejto oblasti už devätnásť rokov a je autorom piatich publikácii na tieto témy (pseudonymum je Francois de Joseph).

Kurz: Muž – Boží bojovník

Organizátor: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, 02 / 65 41 22 36, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 9.10.2018 20:30

KomentárePracujem ... Pracujem ...