Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNA MÁRIE

05.08.2018 17:00 - 15.08.2018 17:30

Miesto konania: Kultúrne centrum Veritas, Košice, Dominikánske námestie

Bratia dominikáni v Košiciach Vás srdečne pozývajú 
do pútnického chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach
pričleneného k bazilke Santa Maria Maggiore v Ríme na 


Odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie


ktorá sa bude konať v stredu 15. augusta 2018 o 17:30 hod.
Hlavným celebrantom bude mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, ktorý na záver slávnosti vloží do ikony Salus populi romani - populi cassoviensis prsteň požehnaný Svätým otcom Františkom.

Nech v nás Ježiš, ktorý je požehnaný plod tvojho života rozmnožuje našu vieru
Slávnosti bude predchádzať novéna s nasledovným programom:
Nedeľa 5. augusta 2018 o 11:00 hod. - Mons. prof. ThDr. PaeDr. Pavol Dráb, PhD. - prepošt košickej kapituly kanonikov
Pondelok 6. augusta 2018 o 17:30 hod. - vdp. PhDr. JCLic. Stanislav Novotný, farár Kavečany
Utorok 7. augusta 2018 o 17:30 hod. - dp. MUDr. Štefan Nebesňák, kaplán Košice - Juh
Streda 8. augusta 2018 o 17:30 hod. - P. Jakub Rafael Patay, OFMCap - kapucín Žilina
Štvrtok 9. augusta 2018 o 17:30 hod. - vdp. Mgr. Pavel Kaminský, farár Košice - Krásna
Piatok 10. augusta 2018 o 17:30 hod. - vdp. Mgr. Peter Novák, farár Košice - KVP
Sobota 11. augusta 2018 o 17:30 hod. - vdp. ThLic. Peter Kentoš, farár Košice - Jazero
Nedeľa 12. augusta 2018 o 17:30 hod. - dp. Mgr. Roman Haško, kaplán Košice - Dóm
Pondelok 13. augusta 2018 o 17:30 hod. - vdp. Mgr. Patrik Vojtek, farár Košice - Sídlisko Ťahanovce
Utorok 14. augusta 2018 o 17:30 hod. - vdp. PaedDr. Mgr. Patrik Šarišský, farár Košická Nová Ves
Každej sv. omši počas novény bude predchádzať mariánska novéna. Okrem nedele a samotnej odpustovej slávnosti sa bude počas novény vysluhovať sviatosť zmierenia.

„Urobme Matku hosťom našej každodennosti, urobme ju neustále prítomnou v našom dome, naším bezpečným útočiskom. Zverme jej každý náš deň. Vzývajme ju v každej situácii nepokoja. A nezabudnime sa k nej vrátiť, aby sme jej poďakovali.“ (pápež František)

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNA MÁRIE

Akciu pridal/a: Fero Kostka, 27.6.2018 10:03

KomentárePracujem ... Pracujem ...