Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Pozvánka na medzinárodnú besedu ,, Náboženský turizmus cesta k Bohu a človeku“.

05.12.2018 8:00-15:00 Streda

Miesto konania: Prešov, ul. Biskupa Gojdiča 2

Prešovský samosprávny kraj (PSK), Inovačné partnerské centrum a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Vás srdečne pozývaju na besedu venovanú projektu pod názvom : ,, Svätomariánska púť - Svetlo z východu“, ktorá sa uskutoční na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove a to v stredu 5. decembra 2018 v Aule A1, ulica bl. Gojdiča 2. Ide o sériu besied a konferencií zameraných na zvýšenie povedomia - informovania verejnosti o náboženských pútnickych miestach, ktoré majú svoje Génius loci.

 

Ambíciou projektu je podporiť náboženský turizmus, doplniť chýbajúcu infraštruktúru na známych pútnických miestach a prostredníctvom odborných konferencií ale aj besied zvyšovať záujem významných starobylých pútnych miest v našom kraji. Vlajkový projekt prináša do prešovského kraja 2,1 milióna eur a pomáha vytvárať a revitalizovať stávajúce ale nové pútnicke trasy. Dodáva Jozef Šímko z Prešovského samosprávneho kraja – Inovačné partnerské centrum.

Projekt uspel v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. „Ide o projekt slovensko-poľskej spolupráce, jediný, v ktorom sme hlavným lídrom v rámci Slovenska. Chceme ním pritiahnuť na naše pútnické miesta ďalších pútnikov a rozšíriť náboženský cestovný ruch, v ktorom vidíme veľký potenciál i možnosti turizmu pre celý Prešovský kraj,“ zdôraznil predseda PSK Milan Majerský.

Hlavný cieľ sa sústredí na
novú pútnickú trasu - Svätomariánsku púť a podporiť sakrálny turizmus budovaním infraštruktúry v Litmanovej v okrese Stará Ľubovňa, v Ľutine v okrese Sabinov, v Gaboltove v okrese Bardejov a v Levoči. Plánovaný rozpočet projektu je približne 4,3 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová, plánuje v projekte vybudovať pútnicko-informačné centrum s areálom. Pri farnosti v Ľutine dobuduje turistickú infraštruktúru. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, chce vytvoriť oddychovú zónu s krížovou cestou, vybudovať spevnené vjazdy k jednotlivým oddychovým zónam a zmodernizovať i dobudovať hygienické zariadenia na Mariánskej hore.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov, dobuduje areál pútnického miesta a vybavi ho prístreškom a hygienickými zariadeniami. Uskutočnia tu stavebné úpravy prameňa sv. Vojtecha, inštalujú osvetlenie, pribudnú chodníky, informačný systém s ozvučením a prvky drobnej architektúry.

Koordinátorom projektu je PSK, okrem štyroch farností na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Budú mať na starosti najmä tzv. mäkké aktivity, ako workshopy, umelecké sympóziá, odborné fóra, výstavy a vytvoria internetový portál.

Na poľskej strane projekt s podobnými ambíciami podporuje Podkarpatské vojvodstvo a Inštitút medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

 

 

 

 

 

 

Program medzinárodnej besedy

 

08 : 00 hod. Registrácia

 

08 : 30 hod. Privítanie hostí : Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU

 

08 : 35 hod. Pozdravné slovo : J.E.Mons. Dr.h.c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., arcibiskup a metropolita

08 : 40 hod. Pozdravné slovo : PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

 

08 : 45 hod. Mediálna prezentácia náboženského turizmu : doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

 

09 : 05 hod. Turystyka religijna – droga nowej ewangelizacji Europy : ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

 

09 : 25 hod. Vzťah Cirkvi k turizmu a putovaniu : doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.

 

09 : 45 hod. Diskusia k príspevkom, priestor pre médiá a občerstvenie

 

10 : 20 hod. Putovanie človeka v židovskej interpretácii textov Hebrejskej biblie : doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD.

 

10 : 40 hod. Atrakcyjność turystyczna ogrodów biblijnych i kolekcji roślin biblijnych w ogrodach botanicznych : Dr Anna Wajda

 

11 : 00 hod. Ľutina a Litmanová – vývoj a perspektívy pútnických miest : Mgr. Daniel Dzurovčin

 

11 : 20 hod. Profil návštevníkov pútnických miest v kontexte religiózneho CR : Mgr. Viktor Verba, PhD.

 

11 : 40 hod. Diskusia k príspevkom a občerstvenie

 

12 : 00 hod. Človek sa človekom stáva na ceste : Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

 

12 : 20 hod. Stretnúť Boha tu na zemi : Mgr. Marcel Pisio

 

12 : 40 hod. Púť ako skúsenosť a osobný zážitok : Mgr. Eva Kocanová, Mgr. Cástor Sánchez

 

13 : 00 hod. Diskusia k príspevkom

 

13 : 30 hod. Spoločný obed

 

15 : 00 hod. Zhodnotenia a záver podujatia

 

 

 Pozvánka na medzinárodnú besedu ,, Náboženský turizmus cesta k Bohu a človeku“.

Príloha: pozvanka-na-medzinarodnu-besedu-nabozensky-turizmus-cesta-k-bohu-a-cloveku.pdf (145,27 kB)

Akciu pridal/a: Zamoyski Inštitút, 30.11.2018 12:18

KomentárePracujem ... Pracujem ...