Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

ROČNÝ PROGRAM SPOLOČENSTVA LADISLAVA HANUSA - BRNO

03.10.2018 16:00 - 15.10.2018 16:00

Miesto konania: Česko, Brno

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov, ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam o tom, kto sú a čomu ako kresťania veria. Zároveň chcú lepšie čeliť námietkam voči kresťanstvu zvonku. Chcú sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete. Neboja sa zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere a nanovo ju prežiť v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.
Cieľom je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde mlčanie o viere je najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti. Preto hľadáme budúcich či súčasných novinárov, umelcov, lekárov, učiteľov, politikov, informatikov, podnikateľov či ľudí z iných profesií, ochotných nechať formovať svoju myseľ a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou. Tak sa chceme stať kreatívnou menšinou, ktorá bude viesť dialóg so súčasným svetom a pretvárať slovenskú spoločnosť podľa hodnôt evanjelia.

ČO TI PONÚKAME?

Ročný formačno-akademický program rozdelený na tri časti:

 • VIDIEŤ – Spoznať seba a svoju vieru.
  • Prečítaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii či priateľskom rozhovore pri pive.
 • HODNOTIŤ – Diskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania esejí a blogov.
 • KONAŤ – Ako integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote.
  • Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.
  • Budeš ma možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.

AKO TO FUNGUJE?

Deadline na poslanie prihlášky je 3. októbra 2018 . Na základe osobného stretnutia, ktoré sa uskutoční 8. októbra 2018 v čase od 17:00 do 20:00, vyberieme 12 účastníkov.

1. semester (október až január)

 • Akademický semester trvá 10 týždňov . Úvodné stretnutie bude 15. októbra 2018 . Stretnutia sa spravidla konajú vždy v pondelok 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou. Viac info v kalendári .
 • Začiatkom semestra sa uskutoční prvá spoločná teambuildingová víkendovka.
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 50 – 80 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.
 • V januári odovzdávajú účastníci argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením tútora a vo februári prebiehajú ich ústne obhajoby

2. semester (február až jún)

 • Druhý semester bude rozdelený do troch častí:
  1. Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva.
  2. Na kolokviách účastníci programu stretnú inšpiratívnych kresťanov, ktorí už sú aktívni. vo verejnom  živote na Slovensku, a budú s nimi môcť diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.
  3. Spoločne sa budeme podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Hanusove dni.
 • Súčasťou druhého semestra je aj publikovanie blogu, v ktorom účastníci kriticky zareagujú na aktuálnu spoločenskú výzvu.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu stanú členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Cena programu je 95 EUR / semester pre študentov vysokých škôl a 175 EUR / semester pre mladých pracujúcich. Platí sa vždy na začiatku každého semestra. Zvyšok nákladov, ktoré sú v skutočnosti omnoho vyššie, pokrývajú donori Spoločenstva Ladislava Hanusa.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru do 3. októbra 2018 (vrátane) do 23:59 .

Prihlášku je potrebné odoslať s tromi prílohami:

 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku,
 • esej na jednu z troch určených tém.

MÁTE OTÁZKY K PROGRAMU?

Napíšte nám na: jan.stofka@slh.sk
FAQ (najčastejšie kladené otázky) o semestrálnom programe

ROČNÝ PROGRAM SPOLOČENSTVA LADISLAVA HANUSA - BRNO

Organizátor: www

Akciu pridal/a: Lenka Bu, 1.10.2018 17:17

KomentárePracujem ... Pracujem ...