Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Stretnutie platformy SAVORE

16.11.2018 16:00 - 17.11.2018 16:30

Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica č.501, okr.Sabinov, Drienica, Drienica č.501

Tento formulár slúži na získanie kontaktov – učiteľov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou, misijných pracovníkov, lokálnych politikov, občianskych aktivistov, študentov, podnikateľov a iných angažovaných ľudí, ktorých by ste radi pozvali, aby sa stali súčasťou platformy SAVORE.

Link na prihlásenie platformy SAVORE.

Cieľom SAVORE je vytvoriť platformu ľudí angažovaných v práci v sociálne vylúčených komunitách, ktorých spájajú spoločné hodnoty:

  • Spolupráca a zmierenie – nie je náhoda, že na Slovensku žijeme vedľa seba Slováci, Rómovia, Maďari, Rusíni a iné národnosti. Preto vyvíjame duchovné aj praktické úsilie o vzájomné zmierenie. Ovocie zmierenia vidíme vo vzájomnom rešpekte a spolupráci.
  • Angažovanosť – sme si vedomí, že cez naše dnešné konanie môžeme očakávať pozitívnu zmenu zajtrajška. Preto chceme prinášať Božie kráľovstvo do rozličných oblastí spoločnosti cez jej premenu evanjeliovými princípmi a hodnotami, aby Boh bol všetko vo všetkom.
  • Vízia – Angažuj sa s vierou pre budúcnosť Slovenska.
  • Odbornosť – Vyznávame potrebu odborného rastu ako aj dôležitosť prelínania a spolupráce jednotlivých oblastí spoločenskej angažovanosti.
  • Rozvoj – Skutočný rozvoj zahŕňa celého človeka a každého človeka. Preto veríme, že je potrebné, aby iniciatíva a aktívna účasť pri rozvoji vychádzali aj zo strany tých, ktorým je adresovaný. Zároveň je potrebné vedieť podať pomocnú ruku tam, kde z dôvodu vylúčenia a chudoby jednotlivca alebo spoločenstva chýba schopnosť zvrátiť nepriaznivý stav vlastnými silami.
  • Evanjelizácia – SAVORE chce byť podporou cirkvi pre tých, ktorí sa angažujú v sociálne vylúčených komunitách a zároveň poukazovať na prínos evanjelizácie pre celkovú podporu riešenia problémov chudoby. Preto túžime po tom, aby SAVORE bol pre nás povzbudením a posunom dopredu cez vzájomné vzťahy a prežívanie Božej prítomnosti.

Stretnutia SAVORE prebiehajú 2x do roka zväčša v piatok a sobotu. Najbližšie stretnutie bude prebiehať 16.-17.11.2018 v Drienici pri Sabinove. Potom prebiehajú tzv. malé SAVORE – stretnutie podľa oblasti angažovanosti a iné spoločné aktivity.

Bližšie info o platforme nájdete na savore.sk. V prípade otázok týkajúcich sa SAVORE nás môžete kontaktovať na adrese: martin.mekel@gmail.com alebo robneupauer@hotmail.com.

Stretnutie platformy SAVORE

Akciu pridal/a: Tomas Kuzar, 11.11.2018 18:28

KomentárePracujem ... Pracujem ...