Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

V. sympózium OZ KAMPANILA na tému RADOSŤ LÁSKY

10.11.2018 9:00-14:00 Sobota

Miesto konania: Vienna House Easy Hotel (bývalý Chopin hotel), Bratislava, Galvaniho 28

Veľké otázniky, očakávania, ale aj strach a diskusie. To všetko zaznievalo, keď
pápež František zvolal najskôr mimoriadnu a potom aj riadnu synodu o rodine.
A keď v roku 2016 vydal posynodálnu apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia
(Radosť lásky), znova a podobným spôsobom sa otvorili tieto témy. Očakávania
i diskusie sa zameriavali predovšetkým na možnosť či nemožnosť pristupovania
k sviatostiam ľudí, ktorí sa rozviedli a znovu zosobášili. Láska, rodina i radosť
lásky – to je však oveľa hlbšia a širšia téma. A hlavne v našich turbulentných
časoch je to vážna téma.
Treba vôbec premýšľať nad láskou? Alebo ju stačí brať tak, ako ju cítime? Treba
vôbec premýšľať nad evanjeliom, keď hovoríme o láske? Treba sa vôbec
zamýšľať nad podnetmi synody spred dvoch rokov? Treba vôbec hľadať cestu
k tým, ktorí zablúdili?
Ideálne by bolo, keby k nám láska prichádzala len v podobe radosti, ktorá
nepotrebuje námahu. Ideálne by bolo, keby sama láska bola raz navždy
zárukou, že sa nič nepokazí. Ale tak to nie je. A tak sa pýtame:
Majú dnešné rodiny svoju radostnú zvesť, teda dôvod na radosť a nádej?
Veríme, že áno a že tento dôvod stále trvá. Chceme ho objavovať, zamýšľať sa
nad ním a čo najviac ho pomenovať. Našou ambíciou nie je zodpovedať všetky
náročné otázky ohľadom lásky, ale hľadať inšpirácie.

Aktívni hostia nášho podujatia s touto témou pracujú dlho. Ak prijmete pozvanie a nahliadnete do ich vnútorného sveta i do toho, čo sa vyplaví z ich a nášho dialógu, bude to pre nás cťou.

Prednášajúci a témy:

Róbert Bezák: Posolstvo Amoris laetitia

Karol Moravčík: Novosť Amoris laetitia (nový prístup vo formulácii a aplikácii cirkevného učenia)

Jaroslav Rindoš: Pár poznámok k prelomovej 8. kapitole Amoris laetitia

 

Program:
9.00 prezentácia účastníkov
9.50 úvodné tóny – MiYo & SPOL.
9.55 otvorenie a úvodné slovo Peter Cibira
10.00 prednáška na tému Posolstvo Amoris laetitia - Róbert Bezák
10.30 prednáška na tému Novosť Amoris laetitia (nový prístup vo formulácii a aplikácii cirkevného
učenia) - Karol Moravčík
11.00 prednáška na tému Pár poznámok k prelomovej 8. kapitole Amoris laetitia - Jaroslav Rindoš
11.30 prestávka na kávu a na neformálne rozhovory
12.00 panelová diskusia - Róbert Bezák, Jaroslav Rindoš, Karol Moravčík - moderuje Peter Cibira
13.30 záverečné slovo - Peter Cibira
13.40 obed a neformálne rozhovory

Organizačné informácie

Miesto konania: Bratislava, Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 (bývalý hotel Chopin)
Účastnícky poplatok: 25 €

Svoj záujem zúčastniť sa na sympóziu nám oznámte na e-mailový kontakt
kampanila@kampanila.sk najneskôr do 31. 10. 2018

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na číslo účtu
SK80 1100 0000 0029 2188 9421. Do informácie pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko a pripíšte „sympózium“. Vaša prihláška bude akceptovaná až po uhradení účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok zahŕňa odborný program, prenájom priestoru, obed
a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

V. sympózium OZ KAMPANILA  na tému  RADOSŤ LÁSKY

Akciu pridal/a: Margita Vanovčanová, 3.10.2018 11:00

KomentárePracujem ... Pracujem ...