Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

27. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok ONLINE

02.04.2021 13:00-15:00 Piatok

Miesto konania: Slovensko, Online

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 27. ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Tohtoročná téma znie: Boh je s nami v Ježišovi solidárny.

Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode a symbolicky nasledovať Krista a zároveň čítať zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i s ľuďmi dobrej vôle. Tohtoročné modlitby a úvahy budú na aktuálnu tému Božej solidarity s ľudstvom v Ježišovi Kristovi.

Ekumenické spoločenstvo rešpektuje nariadenia v danej epidemiologickej situácii. Ekumenický pašiový sprievod sa uskutoční náhradnou formou vďaka informačným  technológiám, ktoré umožňujú účasť cez sledovanie priameho vysielania. Vedenie Ekumenického spoločenstva Košice pripravilo sprievod z jedného statického miesta a to z Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi na Bratislavskej ulici 1 v Košiciach dňa 2.4.2021 o 13:00 hod. Bohoslužba sa uskutoční v uzavretom priestore bez účasti veriacich. Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.

Link na ONLINE prenos: https://www.youtube.com/channel/UCAqw5xMfOpS4OQZXJLcFmVg

27. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok  ONLINE

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 28.3.2021 10:23

KomentárePracujem ... Pracujem ...