Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

DEŇ RODINY 2021 - OTEC NABLÍZKU

15.05.2021 0:00-23:59 Sobota

Miesto konania: Slovensko, celé

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Rodiny čelia v tejto generácii otcov, matiek i detí okrem „chronických“ rodinných problémov nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. Práve na pozadí nečakanej situácie sa ešte viac vynára kríza otcovstva, o ktorej sa už dlhodobejšie diskutuje. Pápež František v encyklike Amoris Laetitia uvádza – „hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.“ V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova.

Téma kampane Deň rodiny sa preto v tomto roku zameria na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva. Slogan Deň rodiny 2021 znie „Otec nablízku“.

DEŇ RODINY V ROKU 2021 CHCE:

* dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti
* podčiarknuť, že motto „Otec nablízku“ vyjadruje potrebu nielen fyzickej, ale aj psychickej a duchovnej prítomnosti muža pri svojej manželke a deťoch v dobrom i zlom
* povzbudiť mužov k prijatiu a objaveniu otcovstva
* verejne poďakovať všetkým mužom, ktorí sa zodpovedne starajú o svoju rodinu a zrelo v nej budujú vzťahy
* povzbudiť veriacich mužov a otcov utiekať sa k nebeskému Otcovi, ako k tomu, ktorý je vždy nablízku
* poďakovať duchovným otcom, ktorí sú pre mnohé rodiny povzbudením
* predstaviť možnosti podpory pre mužov, otcov a celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie na zlepšenie vzťahov v rodinách – viac v sekcii POMOC RODINÁM
* poďakovať všetkým rodičom, ktorí vychovávajú synov schopných prijať rolu otca
* prispieť k zmiereniu v rodinách, kde otec nie je nablízku

Podujatia a aktivity ku Dňu rodiny 2021 sa budú konať v regiónoch spôsobom, akým to umožnia epidemické opatrenia. Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou online i offline formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte info@denrodiny.sk.

Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk a facebookovú stránku Deň rodiny.

DEŇ RODINY 2021 - OTEC NABLÍZKU

Organizátor: Fórum kresťanských inštitúcií, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 19.4.2021 16:40

KomentárePracujem ... Pracujem ...