Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Ježiš uzdravuje

12.05.2018 15:00-21:30 Sobota

Miesto konania: Bratislava, UPeCc, Mlynská dolina

Ježiš mal počas svojho života veľký súcit s ľuďmi a ich utrpením. Ohlasoval Božie kráľovstvo. Pozýval ľudí k pokániu a svoje Božstvo potvrdzoval aj mocou, ktorou uzdravoval mnohých od rôznych chorôb a vnútorných zranení.

Slepým navracal zrak, chromým pohyb, hluchým sluch, malomocných očisťoval a nebolo choroby, ktorú by nemohol uzdraviť.

Veríme, že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13,8)

Veríme, že Ježiš je živý aj dnes a má rovnaký súcit s ľudským utrpením ako v dobe Jeho verejného účinkovania.

Veríme, že aj dnes nás chce priviesť k sebe ako zdroju a Pánovi života a uzdravovať nás z našich chorôb a zranení.

V tejto viere a povzbudení Vašimi svedectvami organizujeme modlitebné zhromaždenia, na ktorom očakávame, že nás Pán Ježiš bude uzdravovať a privádzať k Nemu.

Srdečne pozývame na najbližšie stretnutie každého, kto sa chce vydať na cestu dobra, teda každého, kto chce zavrhnúť zlo vo svojom živote a obrátiť sa k zdroju Dobra, ktorým je Ježiš Kristus.

Pozvaní sú všetci, osobitne však chceme pozvať ľudí, ktorí dlhodobo nesú ťažký kríž, vnímajú, že ich modlitby nie sú vypočuté, modlia sa za uzdravenie a k uzdraveniu nedochádza, sú sklamaní z nenaplnených Božích prisľúbení a chceli by obnoviť a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. (Iz 61,1) Spoločne budeme pozývať Pána do našich životov a očakávať víťazstvo Božej dobroty v nás.

Slovom a modlitbou nám bude slúžiť sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev, ktorá je vyhľadávaným rečníkom najmä na Slovensku a v Čechách. Jej darom je ľudsky a zrozumiteľne vyučovať a klásť poslucháčom inšpiratívne otázky na zamyslenie. Napríklad je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života? Chce Boh všetko, čo sa nám v živote stane? Ako rozpoznať Božiu vôľu v mnohých rozhodnutiach života? Čo keď sa pomýlime a Božiu vôľu nerozpoznáme? Ako hlavný rečník podujatia nás prevedie aktuálnou témou služby.

Sestra Veronika momentálne pôsobí v Komunite Blahoslavenstiev v Okoličnom v Kláštore Panny Márie Kráľovnej Anjelov. Nedávno vydala knihu s názvom „Božia vôľa – bludisko alebo cesta?

Najbližšie stretnutie bude 12. mája 2018 o 15:00 v Bratislavskom UPeCe

Ako vieme, že Boh uzdravuje aj dnes? Pretože sme to zažili na vlastných telách, videli sme to vlastnými očami a pretože uzdravenie je nám prisľúbené v Božom Slove. V evanjeliu Mk 16, 17-18 nám Ježiš prisľubuje, že „uzdravenia, znamenia a zázraky budú sprevádzať tých, čo uveria.“

Vrcholom modlitebného zhromaždenia je slávenie Eucharistie. Apoštol Pavol ako aj historická skúsenosť cirkvi naznačujú súvislosť medzi riadnym prijímaním Eucharistie a uzdravením človeka. (1 Kor 11, 24-30)

Pred prijatím Eucharistie sa modlíme slovami stotníka „Pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!“ (Lk 7,6-7), respektíve hovoríme a moja duša ozdravie. Po vyslovení týchto slov chceme (každý sám za seba a aj všetci spoločne) žiadať Pána Ježiša, aby uzdravoval naše duševné a telesné zranenia a choroby.

Ježiš uzdravuje

Organizátor: Spoločenstvo Dobrého pastiera, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 8.11.2017 17:21

KomentárePracujem ... Pracujem ...