Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom





Kana 2023

Pobyt



Piatok 02.06.2023


Duchovná obnova pre rozvedených

Duchovná obnova pre rozvedených 2.6.2023 16:00 - 4.6.2023 13:30


pútnický dom Anky Kolesárovej, Obišovce

Vzdelávanie, Duchovné, Košický

EXERCITÁTOR: o. Ján KULAN moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a psychológ


Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev

Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev 2.6.2023 16:00 - 4.6.2023 13:30


Dom prijatia pre rodiny - Rodinkovo, Beluša

Vzdelávanie, Duchovné, Rodina

Témou stretnutia je zamyslenie sa nad časom, ktorý sme dostali ako vzácny dar pre tento život.


Kurz Rút

Kurz Rút 2.6.2023 16:00 - 4.6.2023 16:30


Centrum pre rodinu, Prešov

Vzdelávanie, Duchovné, Rodina, Prešovský

Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.


Duchovná obnova Bdelosť 33+

Duchovná obnova Bdelosť 33+ 2.6.2023 16:00 - 4.6.2023 13:00


Domček, Vysoká nad Uhom

Duchovné

Cez impulzy, modlitbu a cez rozhovory sa budeme zamýšľať nad tým, kam nás volá Boh.


Tréning ohlasovania s Michelle Moran | Verím ... a čo ďalej?

Tréning ohlasovania s Michelle Moran | Verím ... a čo ďalej? 2.6.2023 16:00 - 4.6.2023 12:30


Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou, Trstená

Duchovné, Ostatné, Duchovné cvičenia

Ako ohlasovať Slovo s mocou a pomôcť iným uveriť, priviesť ich k osobnému stretnutiu s Ježišom?


NOC KOSTOLOV KOMÁRNO

NOC KOSTOLOV KOMÁRNO 17:00 - 18:30


Komárno, Reformovaná kresťanská cirkev, Komárno

Kultúra, Rodina, Mládež

Program: 17.00 Koncert v rámci Noci kostolov 2023 v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi


NOC KOSTOLOV KOŠICE

NOC KOSTOLOV KOŠICE 17:30 - 22:00


Košice, ECAV, Terasa, Košice

Vzdelávanie, Duchovné, Kultúra

NOC KOSTOLOv KOŠICE TERASA EVANJELICKÝ KOSTOL


Noc kostolov v Rusovciach

Noc kostolov v Rusovciach 17:50 - 23:00


Rusovce, kostol a Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Kultúra

17:50 Zvony 18:00 Prehliadka kostol/veža 18:30 Koncert talentov detí 19:30 Koncert filmovej hudby ECAV 20:30 Koncert RK 21:30 Meditácia 22:00 sv.omša


NOC KOSTOLOV SUCHÁ NAD PARNOU

NOC KOSTOLOV SUCHÁ NAD PARNOU 17:55 - 21:20


Suchá nad Parnou kostol sv. Martina, Suchá nad Parnou

Kultúra, Rodina, Mládež

17.55 otvorenie, 18.00 sv. omša, 19.00 vystúpenie zboru Laudate, 19.30 diskusia Vzťahy a identita, 20.00 Vystúpenie Greame MARK, program pre deti


NOC KOSTOLOV

NOC KOSTOLOV 18:00 - 23:59


Slovensko, všade, Banská Štiavnica

Vzdelávanie, Duchovné, Kultúra

Noc kostolov v Európe otvára možnosť pre tých, čo sa chcú inak pozrieť na sakrálne stavby a pre tých, čo sa chcú dotknúť absolútna ktoré nás presahuje


NOC KOSTOLOV LEOPOLDOV

NOC KOSTOLOV LEOPOLDOV 18:00 - 22:30


farský kostol, Leopoldov

Vzdelávanie, Duchovné, Kultúra

NOC KOSTOLOV V LEOPOLDOVE. PROGRAM V PRÍLOHE


NOC KOSTOLOV VRÁBLE

NOC KOSTOLOV VRÁBLE 18:00 - 22:00


farský kostol, Vráble

Vzdelávanie, Kultúra, Mládež

Program: 18.00 sv. omša, po nej koncert učiteľov ZUŠ, organový koncert, kaplnka rodu Godin, prednáška, kaplnka rodu Nescey, prednáška o rode


NOC KOSTOLOV 2023 CÍFER

NOC KOSTOLOV 2023 CÍFER 18:00 - 22:30


Kostol sv. Michala Archanjela, Cífer

Kultúra, Rodina, Mládež

18.00 sv.omša, 18.30 koncert kapely Za traťou, 19.00 výstup na vežu, prehliadka kostola s výkladom, ochutnávka omšového vína, výšivky, 22.00 adorácia


NOC KOSTOLOV 2023 SVATÝ kRÍŽ

NOC KOSTOLOV 2023 SVATÝ kRÍŽ 18:00 - 21:00


Svatý Kríž Artikulárny kostol, Svätý Kríž

Vzdelávanie, Kultúra, Rodina

Možnosť vstupu a prehliadky Artikulátneho kostola s výkladom každú hodinu 18.00,19.00, 20.00 Info o kostole: www.drevenykostol.sk


NOC KOSTOLOV MICHALOVCE

NOC KOSTOLOV MICHALOVCE 18:00 - 20:30


Michalovce, Kostol Panny Márie, Michalovce

Vzdelávanie, Kultúra, Mládež

info na: www.michalovce.rimkat.sk Farnosť Narodenia P. Márie, Farská 3, Michalovce


Noc kostolov Banská Štiavnica ECAV

Noc kostolov Banská Štiavnica ECAV 18:00 - 23:59


Banská Štiavnica, ECAV, Banská Štiavnica

Duchovné, Kultúra, Rodina

18.00 - 20.30 organový koncert ZUŠ, zborový spevokol 20.30 - 23.59 komentovaná prehliadka kostola a zborových priestorov a výstava kníh


NOC KOSTOLOV NOVÉ ZÁMKY

NOC KOSTOLOV NOVÉ ZÁMKY 18:00 - 22:30


KOSTOLY NOVÉ ZÁMKY, Nové Zámky

Vzdelávanie, Kultúra, Rodina

K prehliadke bude: ortodoxná synagóga, kostoly Reformovaných kresťanov-Evanjelíkov-Katolíkov-Františkánov. Záver Koncert 21.30 -nádvorie kláštora OFM


Noc kostolov v Prešove

Noc kostolov v Prešove 18:00 - 23:00


Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov

Duchovné

Noc kostolov v Prešove


NOC KOSTOLOV 2023 GELNICA

NOC KOSTOLOV 2023 GELNICA 18:30 - 23:55


Gelnica, kaplnka Bohorodičky a Kaplnka sv. Jakuba, Gelnica

Duchovné, Kultúra, Rodina

18.30 - 20.00 kaplnka gréckokatolíkov: Výklad Ikony a katechéza 20.15 - 21.45 kaplnka sv. Jakuba apoštola Thurzov: biblické texty,Svetlo cesty,Žalmy


NOC KOSTOLOV PRIEVIDZA

NOC KOSTOLOV PRIEVIDZA 19:00 - 21:30


farnosť Prievidza, Prievidza

Vzdelávanie, Kultúra, Mládež

NOC KOSTOLOV V PRIEVIDZI. PROGRAM V PRÍLOHE NA PLAGÁTE.


NOC KOSTOLOV BRATISLAVA - PRIEVOZ

NOC KOSTOLOV BRATISLAVA - PRIEVOZ 19:00 - 22:30


Bratislava, Prievoz, Bratislava

Vzdelávanie, Kultúra, Mládež

19.00 Zahájenie a prednáška 19.30 Pásmo organovej hudby 20.00 Hudobný vstup 20.30 Spoločná komentovaná prehliadka 21.00 Prehliadka priestorov


NOC KOSTOLOV HANUŠOVCE

NOC KOSTOLOV HANUŠOVCE 19:00 - 22:00


Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Hanušovce nad Topľou

Duchovné, Kultúra, Mládež

19.00 prehliadka kostola, 19.30 prednáška Dejiny chrámu, 20.00 koncert gospel ECAV, 21.00 Taize spevy a skupina Genezis


NOC KOSTOLOV LUDROVÁ - KÚT

NOC KOSTOLOV LUDROVÁ - KÚT 19:00 - 21:00


Ludrová KÚT, Ludrová

Duchovné, Kultúra, Rodina

Noc kostolov - gotická kaplnka Všetkých svätých od 19.00


NOC KOSTOLOV NA KATARÍNKE

NOC KOSTOLOV NA KATARÍNKE 19:00 - 22:00


Dechtice, ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny, Dechtice

Duchovné, Kultúra, Rodina

19.00 sv. omša, 20.30 koncert vážnej hudby 21.00 komentovaná prehliadka po trucaninách kláštora a kostola sv. Kataríny


NOC KOSTOLOV STARÁ TURÁ ECAV

NOC KOSTOLOV STARÁ TURÁ ECAV 19:00 - 22:00


Stará Tura, evanjelicky kostol, Stará Turá

Vzdelávanie, Kultúra, Rodina

19.00 Organové skladby, 20.30 Chvály a modlitby, 21.30 Kontemplácie Slovo - obraz - hudba


Noc Kostolov

Noc Kostolov 19:00 - 22:00


Hájiček, Trstín

Duchovné, Kultúra

Pozývame na noc kostolov v Trstíne!


NOC KOSTOLOV NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

NOC KOSTOLOV NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 20:00 - 21:30


Nové Mesto nad Váhom - Kostol, Nové Mesto nad Váhom

Vzdelávanie, Kultúra, Rodina

20.00 výklad Reštaurovanie barokových fresiek


Noc kostolov Levoča

Noc kostolov Levoča 20:00 - 22:30


Kláštor Minoritov, Levoča

Duchovné, Kultúra, Rodina

20.00 koncert speváckého zboru, 21.00 adorácia, 22.00 organové skladby


Sobota 03.06.2023


Bratislavská Kalvária v programe Víkend otvorených parkov a záhrad

Bratislavská Kalvária v programe Víkend otvorených parkov a záhrad 10:00 - 18:00


Bratislava,, Bratislava

Bratislavská Kalvária v programe, Víkend otvorených parkov a záhrad Národný trust, n.o., OZ Bratislavská Kalvária, KZ Sprevádzajúci p. b.


Modlitby za uzdravenie s Jamesom Manjackalom - ONLINE

Modlitby za uzdravenie s Jamesom Manjackalom - ONLINE 15:30 - 17:30


online, Slovensko

Duchovné

Prvá sobota v mesiaci - modlitby za uzdravenie a modlitby príhovoru s katolíckym kňazom z Indie. Priamy prenos s tlmočením cez YouTube.



Pracujem ... Pracujem ...