Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Kurz: Muž - Boží bojovník (Ako byť Božím mužom?) štvrtky v UPeCe BA

11.10.2018 18:30 - 13.12.2018 20:45

Miesto konania: UPeCe, Mlynská dolina, Bratislava, Staré grunty 36

Otec Rasťo Zelenay Vás pozýva na formačný kurz na tému: Muž – Boží bojovník

Kde? Univerzitné pastoračné centrum sv.Jozefa Freinademetza, Mlynská dolina, Bratislava (budova vysokoškolských internátov - Študentský domov Ľudovíta Štúra, nazývaný "Šturák")

Kedy? každý štvrtok od 18:30 do 20:45 (počnúc dňom 11.10. cca do polovice decembra)

Keď sa obzrieme okolo seba v našich náboženských komunitách, všimneme si, že prevládajú najmä ženy. Mužov nachádzame v malých počtoch. Keď sa popýtame v školách, koľko detí žije aj so svojim otcom, s prekvapením zistíme, že ich je málo. Tam, kde aj deti žijú spolu s matkou i otcom, zbadáme, že väčšinou náboženskú výchovu majú v rukách matky a otcovia sú často krát nedostatoční. Prečo je to tak? Čo s tým môžeme urobiť? Je tu potreba začať s riadnou formáciou k pravej mužskej nábožnosti a otcovstvu.

Tento formačný kurz ponúka výchovu k čnostiam mužskej spirituality a otcovstva. Kurz je určený len pre mužov, ktorí sú buď ešte slobodní alebo už sú mladšími otcami menších, ešte školopovinných detí. Kurz vedie kňaz PhLic. Rastislav Zelenay.

Kontakt a možnosť prihlásiť sa: rastozelenay@grobnet.sk alebo na telefónnom čísle 0908856059.

Za kurz sa neplatí.

Budeme spoločne uvažovať a formovať sa podľa týchto tém:

  • Rozdielnosť a vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy. Aký má zámer Stvoriteľ s tým, že muž a žena sa líšia v oblasti tela, psychiky i duchovného života?
  • Mužská spiritualita, ktorá sa prejavuje ako bojovnosť a ako schopnosť prevziať zodpovednosť za zverené hodnoty. Premeditujeme si tu postavy bojujúceho patriarchu Jakuba a zodpovedného manžela sv. Jozefa.
  • Ako v sebe vyformovať ozaj pevný mužský charakter muža a kresťana.
  • Ako dosiahnuť zrelosť muža, aby bol z neho živiteľ, ochranca, vodca a kňaz. Počas viacerých stretnutí si hĺbkovo preberieme tieto jednotlivé úlohy aj spolu s mnohými praktickými aplikáciami.
  • Povolanie k otcovstvu podľa vzoru Boha Otca. Pravé otcovstvo a tri základné deformácie otcovstva. Otec a dcéra. Otec a syn.
  • Čo by sa dalo urobiť pre výchovu nábožných mužov a otcov – v našich rodinách a v našich farnostiach?

Cieľom je tu praktická formácia, preto si dáme vždy konkrétne predsavzatie. Stretnutia bude viesť o. Rastislav Zelenay (rím.-kat. kňaz), ktorý pracuje v tejto oblasti už devätnásť rokov a je autorom piatich publikácii na tieto témy (pseudonymum je Francois de Joseph).

Kurz: Muž - Boží bojovník (Ako byť Božím mužom?) štvrtky v UPeCe BA

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 28.9.2018 11:25

KomentárePracujem ... Pracujem ...