Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pisanie ikon

Pobyt

Kana 2021

Stretnutie Kána pre manželov

21.07.2019 16:00 - 27.07.2019 14:00

Miesto konania: Nitra,, Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda

Pozývame manželské páry na týždňové stretnutie Kána pre manželov organizované Komunitou Chemin Neuf.
Kána poskytuje príležitosť manželom oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“.

Pretože naozaj veríme, že manželstvo má zmysel  pre rodinu a  svet, srdečne vás pozývame na spoločné prežitie týždenného Stretnutia Kána. V  mnohých manželstvách príde k  hlbokej kríze len preto, že si zabúdajú urobiť čas jeden pre druhého. Opakujúci sa kolotoč povinností doma a  často v  náročnej práci spôsobuje odcudzenie. Vzťah – to je niečo, čo treba neustále budovať, obnovovať a  vracať sa ku koreňom, z  ktorých manželstvo čerpá silu. Pre manželov, ktorí majú deti, nie je jednoduché nájsť si miesto a  čas, kde by duchovne načerpali, navzájom v  pokoji komunikovali a  kde by sa im zároveň niekto postaral o  deti.

Stretnutie Kána je tiež určené pre manželov, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a  porozumenie, rovnako aj pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v  manželstve a  rodine v súčasnej dobe stretávajú s ťažkosťami. Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o ich deti. Pre deti je pripravený špeciálny program. Budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách,  aktivitách i odpočinku, ktoré sú primerané ich veku a  individuálnym potrebám pod dohľadom animátorov a slúžiacich manželských pároch. Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov a deti sú rozdelené podľa veku do troch základných skupín – do 3 rokov (tie sú s vlastnými opatrovateľkami), od 3 do 6, prípadne 7 rokov (pre tie je pripravená škôlka) a deti od 7 rokov a staršie (pre tie je pripravený tábor v okolí Nitry.)

Stretnutie umožňuje účastníkom: 

  • znovuobjaviť: zmysel manželského života a dnešnej rodiny, otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita či vernosť
  • zdieľať sa: vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici
  • otvoriť sa: Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu
  • Oslavovať a pripomínať si: radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine

Viac info, ako i prihlášku, či možnosť položiť otázku nájdete na www.kanapremanzelov.sk 


Bližšie informácie o Stretnutí Kána Vám radi poskytnú:

Ondrej a Alenka Vandákovci

mobil: 0903 532 021
e-mail: slovensko@kanapremanzelov.sk
www.kanapremanzelov.sk 

Stretnutie Kána pre manželov

Organizátor: Komunita Chemin Neuf, +421 51 770 6000, www

Príloha: stretnutie-kana-pre-manzelov.pdf (1,24 MB)

Akciu pridal/a: Bratstvo Kana, 16.1.2019 16:32

KomentárePracujem ... Pracujem ...