Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pisanie ikon

Pobyt

Kana 2021

“Podeľme sa!"

11.03.2019 0:00 - 17.04.2019 23:59

Miesto konania: Slovensko, všade

Všetky samosprávy, inštitúcie, farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivci sú pozvaní do podujatia “Podeľme sa!". Už po trinásty raz ju organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska.

Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov. Ide o zbierku, ktorá je registrovaná na Ministerstve vnútra SR. Zapojiť sa do nej dá od 6. marca (Popolcovej stredy) do 17. apríla 2019.

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Chceme to opäť robiť spôsobom: nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem. Tým chceme podčiarknuť i zmysel pôstu.

Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme - finančnú hodnotu stravy jedného dňa - im venujeme. Takto sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu.

Zapojiť sa do akcie môže podľa nej ktokoľvek, napríklad tým, že zorganizuje spoločnú pôstnu polievku, prípadne iné jedlo (kávu, čaj, koláčik alebo iné), za ktoré prítomní zaplatia ako za celý obed. Výťažok je potom nutné poslať na účet v Tatra Banke, a. s. (IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, variabilný symbol 3180946)

Finančný výťažok z 13. ročníka podujatia Podeľme sa! bude určený na podporu dvoch projektov. Prvým z nich bude Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave. Poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená; niektoré deti boli týrané a zneužívané. Poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo rodinám, ktoré zlyhali vo svojej výchovnej funkcii. Nakoľko prevádzka centra je v nájomných priestoroch, nie je možná žiadna prístavba, potrebná na jeho nevyhnutnú činnosť. Rozšírenie priestorov chcú rehoľné sestry – saleziánky riešiť zakúpením kontajnera. Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život ďalším rodinám. Stane sa tiež miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkách s deťmi v krajnej životnej núdzi.“Podeľme sa!"

Organizátor: Katolícke hnutie žien Slovenska, www

Príloha: podelme-sa.pdf (78,53 kB)

Akciu pridal/a: Stanislava Dragošeková, 6.3.2019 14:08

KomentárePracujem ... Pracujem ...