Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

DR Sutaz

Pobyt

Zaex Krestanstvo

Kana 2021

SSV 2%

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

27.04.2019 9:45-18:30 Sobota

Miesto konania: Bratislava, Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na jednodňovú otvorenú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom:

Prekážky, bloky a nebezpečenstvá v duchovnom živote detí a mladých ľudí a ako sa pred nimi chrániť (podľa skúseností renomovaných talianskych odborníkov)

Témy prednášok:

  • Ako rozlíšiť negatívne duchovné vplyvy pôsobiace cez hudbu, literatúru, filmový priemysel, cez rôzne videá a počítačové hry
  • Svedectvá konkrétnych ľudí
  • Akým spôsobom tieto negatívne vplyvy pôsobia na deti
  • Ako sa vyvíjajú
  • Aké majú dôsledky
  • Ako sa pred nimi chrániť
  • Čo robiť, keď už do nich niekto výrazne upadol.

Program:

SOBOTA 27.4.2019

09:45 – moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za ochranu a oslobodenie od negatívnych duchovných vplyvov pre deti a mladých ľudí

11:00  1. časť prednášky

12:00 – obedná prestávka

13:00 – moderovaná adorácia chvál a zvelebenia s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania na deti a mladých ľudí

14:00 – 2. časť prednášky

15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou na odčinenie hriechov v životoch detí a mladých ľudí

15:45 – svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)

17:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie duše i tela

18:30 – záver

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť. Organizátorom podujatia je páter Ivan Barus v spolupráci s občianskym združením Priatelia svätej Veroniky Giuliani. Informácie o podobných duchovných podujatiach nájdete na internetovej stránke: www.psvg.sk

Doprava:

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

Organizátor: Priatelia sv. Veroniky Giuliani OZ, www

Príloha: duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom-v-bratislave.pdf (299,22 kB)

Akciu pridal/a: František Bakyta, 27.3.2019 16:02

KomentárePracujem ... Pracujem ...