Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pisanie ikon

Pobyt

Kana 2021

Turičná Vigília

07.06.2019 16:00 - 08.06.2019 23:30

Miesto konania: Bratislava, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Petržalka, Bratislava, Daliborovo nám. 1

Pozývame veriacich na Vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého do farského kostola Povýšenia sv. Kríža v Petržalke. Program začína v piatok 7.6.2019 o 16:00 hod. tichou adoráciu s možnosťou sv.zmierenia. O 18:00 hod. začne sv. omša s tematickou kázňou celebrovaná P. Milanom Bubákom SVD. Po nej nás čaká moderovaná adorácia na tému: "Oslobodení mocou Ducha". Večer 8.6.2019 o 21:00 hod. začne Slávnostná Vigília modlitbou chvál a zvelebovania Ducha Sv.
pri adorácii a po nej slávnostná sv.omša celebrovaná otcom biskupom
Jozefom Haľkom. Tešíme sa na stretnutie a modlitbu spolu s vami.

Turičná Vigília

Príloha: turicna-vigilia.pdf (1,61 MB)

Akciu pridal/a: Milan Toman, 31.5.2019 17:51

KomentárePracujem ... Pracujem ...