Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

32. nedeľa v Cezročnom období

10.11.2019 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, celé

Ježiš povedal saducejom, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘.

A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

32. nedeľa v Cezročnom období

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 9.10.2019 12:23

KomentárePracujem ... Pracujem ...