Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

3. nedeľa v Cezročnom období

26.01.2020 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, celé

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

3. nedeľa v Cezročnom období

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 3.1.2020 18:37

KomentárePracujem ... Pracujem ...