Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Mystické zjednotenie a inštinkt vedúci ku šťastiu.

08.06.2020 18:00-19:30 Pondelok

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1

Prednáškový cyklus o Zjednotení s Bohom v každodennom živote.

Prednášajúci:
- Antonín Lukeš, kňaz, misionár idente
- Jana Boboková, lekárka, misionárka idente

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal … (Jn 17,20-21) …
Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám … Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja … (Jn 17, 25-26)…

V prednáškovom cykle o  „Zjednotení s Bohom v každodennom živote“ sa vynasnažíme prezentovať kresťanskú mystiku v celej jej čistote a univerzálnej prístupnosti každému. Aktívne s ňou počítať v našom bežnom prežívaní je spravodlivé voči Bohu a človeku, ktorý je stvorený na obraz a podobu Boha.  Svetlom na ceste sú nám učitelia Cirkvi, ktorí spoznávali obeťou svojho životaa svojej povesti cestu mystického zjednotenia s Bohom. Na vlastnej skúsenosti zažili že je to cesta mučennícka, ktorá však jednoznačne vedie k plnosti lásky. Niektoré aspekty cesty ktoré bližšie spomenieme:

- Nutnosť žiť v duchu evanjelia a ašpirovať milovať Kristovou láskou, aby nás neovládala rutina, ktorá nám nedovolí rozlíšiť čo je v nás dobré a čo nám naopak prekáža a je to nutné odstrániť.

- Naša ašpirácia a duch evanjelia dávajú našemu srdcu špeciálnu citlivosť pri kontemplácii Božej reality, čo je už primárne zjednotenie s Bohom.

- Najintímnejšie pravidlá mystického zjednotenia s Bohom ustanovuje On sám a Duch Svätý ich kodifikuje v evanjeliu, zvlášť v blahoslavenstvách.

- Príkladom je blahoslavenstvo o tvorcoch pokoja, lebo ich budú nazývať Božími synmi. Toto blahoslavenstvo obsahuje v sebe ducha synovstva, bratstva aj priateľstva ako základný princíp mystického zjednotenia s Bohom a s ľuďmi.

- Podobne ako sa láska k Bohu s láskou k ľuďom neoddeľujú, tak sa v mystike neoddeľuje kontemplácia s apoštolátom, ako ani krása s pravdou a dobrom. Mystická krása, pravda a dobro nie sú pozemské, ale už nadprirodzené, pretože v nich poznávame Božiu krásu, Božiu pravdu a Božie dobro. 


- Mystické zjednotenie s Bohom je spojenie extatické, vychádzajúce zo seba k niečomu novému, prekvapivému, plnšiemu. Realizuje nás ako budovanie onoho chrámu Ducha Svätého ktorý v nás prebýva. Apoštol Pavol mystickú pripomienku končí upozornením: „Nepatríte sami sebe“ (1.Kor 6,19)

 

v rámci opatrení sa zmestí max. cca 38 ľudí

 

Mystické zjednotenie a inštinkt vedúci ku šťastiu.

Akciu pridal/a: Monika Hricakova, 5.6.2020 12:49

KomentárePracujem ... Pracujem ...