Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

TV Lux Novy web

Zaex Krestanstvo

Kana 2021

SSV 2%

25. ekumenický pašiový sprievod

19.04.2019 13:00-14:30 Piatok

Miesto konania: Košice, Mlynská 23, pred Evanjelickým chrámom a.v.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 25. ročník Ekumenického Pašiového sprievodu. Uskutoční sa na Veľký piatok 19. apríla 2019 so začiatkom o 13:00 hod. pred Evanjelickým chrámom a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tohtoročná téma znie "Opustený Ježiš". 

Ide o 25 ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom pašiového sprievodu, na ktorom sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach. Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci. 

Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Na sprievode sa zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy mesta Košice.


25. ekumenický pašiový sprievod

Akciu pridal/a: Stanislava Dragošeková, 3.4.2019 09:38

KomentárePracujem ... Pracujem ...