Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Svata ikona

Taliansko

Kurz Samuel 2019

EK 2019

Seminar o. Maretta Zbav nas zleho III 2019Utorok 17.09.2019


Modlitbové utorky s Majstrom Eckhartom

Modlitbové utorky s Majstrom Eckhartom 17:15 - 18:30


Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Duchovné, Bratislavský


Prezantácia knihy z misijnej cesty po Ugande

Prezantácia knihy z misijnej cesty po Ugande 17:30 - 20:00


Mestská knižnica Bratislava, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Kultúra, Bratislavský

Prezentácia dvoch nových kníh za účasti autorov.


Streda 18.09.2019


Výcvikový program Kresťanský kouč – Jeseň 2019

Výcvikový program Kresťanský kouč – Jeseň 2019 18.9.2019 8:00 - 13.12.2019 17:00


Family Garden, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Ostatné, Bratislavský

Jesenný kurz výcvikového programu Kresťanský kouč začina už 18.9.2019.


Spomienkové podujatie na Tadeusza Zasepu

Spomienkové podujatie na Tadeusza Zasepu 17:00 - 19:00


Poľský inštitút, Bratislava

Vzdelávanie, Kultúra, Mládež, Bratislavský

Nezabúdame na pána rektora Tadeusza Zasepu - príďte si nielen zaspomínať, ale aj posilniť sa v konaní dobra. A pustíme si pekný film!


STREDA na R17

STREDA na R17 18:30 - 20:30


Martindom, Bratislava

Duchovné, Chvály, Bratislavský

Na tretej septembrovej Strede nás vo chválach povedú manželia Domino a Katka Gabrielovci.


Piatok 20.09.2019


Cliptime2019

Cliptime2019 20.9.2019 5:00 - 22.9.2019 15:00


ACM Vinica, Bratislava

Duchovné, Mládež, Bratislavský

Priatelia, aj tento rok sa bude konať Cliptime - stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy!!


Ako viesť v nepriaznivých časoch

Ako viesť v nepriaznivých časoch 8:00 - 10:00


Hotel Viena House Easy Bratislava, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Bratislavský

Biznis raňajky s Mariánom Kolníkom


Konferencia o Pastorácii Rómov

Konferencia o Pastorácii Rómov 8:00 - 14:30


hotel Devín, Bratislava

Vzdelávanie, Bratislavský

Ide o medzinárodnú konferenciu venovanú pastoračnej práci s Rómami, ktorá sa bude konať v piatok 20. septembra


Učeník Ježiša Krista

Učeník Ježiša Krista 20.9.2019 16:00 - 22.9.2019 14:30


spoločenstvo Dobrého Pastiera, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Bratislavský

Budeme sa spolu zamýšľať nad slovami Svätého Písma: A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. (Lk 14 – 27)


Učeník Ježiša Krista

Učeník Ježiša Krista 20.9.2019 18:00 - 21.9.2019 20:30


Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej (Námestie slobody 3), Bratislava

Duchovné, Ostatné, Duchovné cvičenia, Bratislavský

Ak miluješ Ježiša Krista z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a sily, pridaj sa k nám na cestu učeníka Ježiša Krista.


Sexual revolution - 50 years since Humanae Vitae - film

Sexual revolution - 50 years since Humanae Vitae - film 18:00 - 20:00


Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava

Vzdelávanie, Kultúra, Mládež, Bratislavský

Film Sexuálna revolúcia vysvetľuje dopad zmýšľania hipisáckej generácie o neviazanej láske a prorocký charakter encykliky Humanae Vitae.


BHD life

BHD life 20.9.2019 18:00 - 21.9.2019 18:00


Malá scéna STU, Bratislava

Duchovné, Kultúra, Rodina, Bratislavský

BHD life je špeciálne vydanie kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktoré sa koná pri príležitosti Národného pochodu za život.


Sobota 21.09.2019


Misijná akcia s koncertom pre deti v Burundi

Misijná akcia s koncertom pre deti v Burundi 14:00 - 18:30


Devínska Nová Ves, Farské Centrum, Bratislava

Duchovné, Kultúra, Chvály, Bratislavský

SOCIETA AFRICKO SLOVENSKÝCH OBYVATEĽOV Vás pozýva na Benefičný koncert na podporu chudobných detí v Burundi


Nedeľa 22.09.2019


Skautské mestečko na Pochode za život

Skautské mestečko na Pochode za život 12:30 - 17:00


Grassalkovichova - Prezidentská záhrada, Bratislava

Rodina, Mládež, Bratislavský

Skautské mestečko a stanovištia pre deti počas Národného pochodu za život v Prezidentskej záhrade.


XV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019

XV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019 18:00 - 20:00


Slovenská filharmónia, Bratislava

Kultúra, Ostatné, Bratislavský

Hlavnou ideou NAPS Ekumenických koncertov je umením spájať ľudí, prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi


Utorok 24.09.2019


Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň

Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň 17:00 - 19:00


Cafe Berlinka, Bratislava

Kultúra, Bratislavský

Čaj o piatej“ pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n.o. v spolupráci so SNG, opäť ako pozvanie do tanca.


Červené náramky - áno, či nie?

Červené náramky - áno, či nie? 18:00 - 20:00


Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Kultúra, Bratislavský

Pozývame Vás na prednášku o červených nármakoch. Keďže sa ľudia s touto témou stretávajú, pozvali sme dekana teologickej fakulty Trnavskej univerzity.


Streda 25.09.2019


Tvorivá dielňa pletenia košíkov

Tvorivá dielňa pletenia košíkov 17:00 - 19:00


Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava

Vzdelávanie, Ostatné, Bratislavský

Pozývame Vás na kurz pletenia košíkov. Pre nových máme pripravené nové projekty a s bývalými účastníkmi sa budeme venovať ich rozpracovaným projektom.


Bunka ako základ života

Bunka ako základ života 17:00 - 19:00


Centrum rodiny, n.o., Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Bratislavský

Obsahom prednášky budú poznatky o základných životných procesoch v bunkách, o ich zložení a štruktúre ako aj o základných formách, ktorými sa bunky organizmov vyznačujú i vzájomne líšia.


Sv. omša za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve

Sv. omša za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve 18:30 - 19:30


kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinskeá 2 v Petržalke, Bratislava

Duchovné, Rodina, Bratislavský

Pozývame vás na sv. omšu za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve. Omše sa konajú pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci.


STREDA na R17

STREDA na R17 18:30 - 20:30


Martindom, Bratislava

Duchovné, Chvály, Bratislavský

Na poslednej septembrovej Strede nás vo chválach povedie Maťka Belejová a jej tím.


Štvrtok 26.09.2019


LingvaFest'2019

LingvaFest'2019 26.9.2019 9:00 - 27.9.2019 18:00


ekonomická Univerzita, Bratislava

Vzdelávanie, Kultúra, Bratislavský

Prvý jazykový festival na Slovensku vytvára priestor pre jazyky a kultúry z celého sveta!


Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda) 17:00 - 19:00


Dom QUO Vadis, Bratislava

Vzdelávanie, Rodina, Mládež, Bratislavský

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda) - prezentácia, diskusia, predaj literatúry, poradenstvo


Piatok 27.09.2019


Ako spoznať svoje povolanie do manželstva, zasväteného života a kňazstva?

Ako spoznať svoje povolanie do manželstva, zasväteného života a kňazstva? 27.9.2019 19:00 - 29.9.2019 16:00


., Dubová (okres Pezinok)

Duchovné, Bratislavský

Víkendová duchovná obnova spojená s úvahami a modlitbami za svoju životnú cestu s možnosťou rozhovoru s kňazom. Určená pre všetkých od 17 do 40 rokov.


Utorok 01.10.2019


Seminár NEVYHORITEĽNÍ /Exclusive Version/

Seminár NEVYHORITEĽNÍ /Exclusive Version/ 9:00 - 17:00


Martindom, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Ostatné, Bratislavský

Pozývame vás na 1-dňový rozvojový program s Mariánom Kolníkom a Denisou Zlevskou o tom, ako horieť a nevyhorieť v rýchlom svete biznisu.


Streda 09.10.2019


Kurz: Ako budovať vlastný ľudský charakter a ako viesť hlboký duchovný život?

Kurz: Ako budovať vlastný ľudský charakter a ako viesť hlboký duchovný život? 18:00 - 19:30


UPC, Mlynská dolina, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Mládež, Bratislavský

Pozývame ťa na pokračovanie formačných stretnutí pod vedením kňaza o. Rasťa Zelenaya, určených pre mladých mužov i ženy.


Štvrtok 10.10.2019


Kurz: Boží bojovník

Kurz: Boží bojovník 18:00 - 18:30


UPC, Mlynská dolina, Bratislava

Vzdelávanie, Duchovné, Mládež, Bratislavský

Kurz je určený LEN PRE MUŽOV, ktorí sú alebo ešte slobodní alebo už sú otcami mladších ešte školopovinných detí.


Piatok 11.10.2019


X. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O LOGOTERAPII

X. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O LOGOTERAPII 11.10.2019 8:00 - 12.10.2019 12:00


Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Vzdelávanie, Kultúra, Ostatné, Bratislavský

V októbri 2019 sa uskutoční X. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "CESTY NÁDEJE A HĽADANIA ZMYSLU V ŽIVOTNÝCH KRÍZACH"


X. česko – slovenská konferencia o logoterapii

X. česko – slovenská konferencia o logoterapii 11.10.2019 9:00 - 12.10.2019 13:30


aula Paneurópskej vysokej školy, Bratislava

Vzdelávanie, Ostatné, Bratislavský

Pozývame na jubilejný desiaty ročník X. česko-slovenskej konferencie o logoterapii - s názvom „Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach“ .Pracujem ... Pracujem ...