Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Aletea Vianoce 2020

Pobyt

SSV 2%

Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo

29.03.2019 9:00-18:00 Piatok

Miesto konania: Bratislava, Aula Benedikta XVI. na Bohosloveckej fakulte UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Rada pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska, Združenie Pro Deo et Fratribus - Rodina Panny Márie a Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu "Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo".

Uskutoční sa v piatok 29. marca 2019 v Aule Benedikta XVI. na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave

PROGRAM:


- 9:00 h Otvorenie / Pozdravy 
- 9:15 - 10:45 h Moderuje Jozef Krupa 
Formácia, kňazská a biskupská vysviacka Pavla Hnilicu v kontexte slovenských cirkevných dejín - Róbert Letz 
Pavol M. Hnilica a Svätá stolica - Emília Hrabovec 
Pavol M. Hnilica a Druhý vatikánsky koncil / František Vnuk 
- 10:45 - 11:00 h Prestávka
- 11:00 - 12:30 h Moderuje Miloš Lichner SJ 
Pavol M. Hnilica SJ a Spoločnosť Ježišova - Milan Hudaček SJ 
Pavol M. Hnilica, Kirche in Not a nemeckí biskupi - Rudolf Grulich 
Pavol M. Hnilica a slovenský exil - Jozef M. Rydlo 
- 12:30 - 13:30 h Obed 
- 13:30 - 15:30 h Moderuje Emília Hrabovec 
Pavol M. Hnilica očami Štátnej bezpečnosti - Beata Katrebová Blehová 
Pavol M. Hnilica a Hnutie fokoláre - Martin Uher 
Hnutie Pro Deo et fratribus Rodina Panny Márie - Paul M. Sigl 
Pavol M. Hnilica a Matka Tereza - Leo Maasburg 
- 15:30 - 15:45 h Prestávka
- 15:45 - 18:00 Moderuje Peter Jašek 
Biskup Pavol M. Hnilica a Fatima: mariologický pohľad - Ľubomír Hlad 
Tajná cesta biskupa Hnilicu do Moskvy 1984 a zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie - Leo Maasburg 
Biskup Pavol Hnilica po návrate na Slovensko - Mons. Viliam Judák Pavol Mária Hnilica, SJ sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne, malej dedinke pri Krupine. Za kňaza ho vysvätil biskup Pobožný 29. septembra 1950, na sviatok svätého Michala archanjela, v nemocničnej kaplnke v Rožňave za zatvorenými dverami. Za biskupa ho vysvätili 2. januára 1951 taktiež v Rožňave ten istý biskup. Po vysviacke mu biskup Pobožný pripomenul, že mu nemôže určiť nijakú osobitnú diecézu, ale jeho diecéza sa rozprestiera od Pekingu cez Moskvu po Berlín. 

Biskup Hnilica zasvätil celý svoj kňazský a biskupský život službe Bohu a Cirkvi, predovšetkým prenasledovanej Cirkvi pod komunistickou nadvládou. V každom chudobnom videl Krista, preto im tak veľmi celý život pomáhal. Stal sa apoštolom Fatimského odkazu a šíril úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Povzbudzujúcimi listami pápežovi Jánovi Pavlovi II. a modlitbami sa zaslúžil a veľkou mierou prispel k blahorečeniu a svätorečeniu sestry Faustíny a k zavedeniu sviatku milosrdenstva pre celú Cirkev na prvú nedeľu po Veľkej noci. 

Zomrel vo veľkom pokoji 8. októbra 2006 v Kláštore Božieho milosrdenstva v Nových Hradoch v Čechách, obklopený bratmi a sestrami z misijného spoločenstva Rodina Panny Márie, ktorého bol prezidentom.

Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo

Príloha: biskup-pavol-m-hnilica-sj-osobnost-a-dielo.pdf (1,86 MB)

Akciu pridal/a: Stanislava Dragošeková, 21.3.2019 08:46

KomentárePracujem ... Pracujem ...