Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Celodiecézna Odpustová slávnosť Obišovce

06.10.2018 15:00 - 07.10.2018 13:00

Miesto konania: kostol Ružencovej P. Márie, Obišovce, Obišovce

Pozývame vás na slávenie Odpustovej slávnosti Ružencovej Panny  Márie v Sankturáriu v Obišovciach v dňoch: 06. októbra  - 07. októbra 2018. V tomto mimoriadnom roku blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, mučenice čistoty . Počas odpustovej slávnosti 07. októbra 2018 pri eucharistickom slávení  o 1030 hod, ktorému bude predsedať J. Em. kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt  Kongregácie pre evanjelizáciu národov, sa poďakujeme za dar svedectva blahoslavenej Anny Kolesárovej. 

Program:sobota 06. október 2018


15:00 hod - Korunka k Božiemu milosrdenstvu – Privítanie pútnikov a modlitba s duchovným otcom Michalom.  

15:30 hod – Celodiecézne večeradlo - „Nezaslúžený dar Lásky“. Modlitba Radostného ruženca (pripraví dekanát Košice - Východ)

16:30 hodOtváracia svätá omša - Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup   

17:30 hodModlitba Bolestného ruženca spojená s modlitbou za oslobodenie.  („Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela“ a „spoločenstvo sv. Pátra Pia v Obišovskej farnosti“)

18:30 hod - Svätá omša za všetkých chorých, nielen telom, ale aj duchom, spojená s modlitbami za oslobodenie. – Mgr. Stanislav Stronček, farár – dekan Košice – Východ

(hudobne sprevádza mládežnícky zbor zo Sokoľa)   

20:00 Hudobné pásmo „Anna Kolesárová“ – „Poetica musica“ „Hudobná katechéza“

21:00 Svätá omša za mladých a pre mladých, Mgr. Pavol Hudák. Rektor Domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom (hudobne sprevádza mládežnícky zbor zo Solivaru)     

22:30 Krížová cesta – “Tebe podobní“, (mladí Košickej arcidiecézy)

23:30 Nočná eucharistická adorácia (v kostole)


15:00 – 21:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov


nedeľa  7. október 2018


05:00 – Slávnostné ranné chvály ku cti Ružencovej Panny Márie + Ruženec svetla (Ružencové bratstvo z Obišoviec a Kysaku)

06:30 – Svätá omša za všetkých farníkov, Mgr. Michal Harakaľ, farár

08:00 – Svätá omša za rodiny a za rozpadnuté manželstvá.

ThDr. Jozef Kohut, PhD. prefekt kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.  (Hudobne sprevádza zbor sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku.)

09:15 – Fatimská pobožnosť  - Slávnostný ruženec  - (Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Košiciach)– modlitbe predsedá Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita  

10:30 – Slávnostná svätá omša – J. Em. kardinál Jozef Tomko , emeritný prefekt  Kongregácie pre evanjelizáciu národov  (Hudobne sprevádza katedrálny zbor sv. Cecílie pod vedením zbormajstra Viliama Gurbaľa)

 


08:00 -12:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov

(Po skončení slávnostnej svätej omše bude požehnanie náboženských predmetov pri vonkajšom oltári)


Všetkých vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie

do Diecézneho sanktuária v Obišovciach.


Celodiecézna Odpustová slávnosť Obišovce

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 24.8.2018 18:12

KomentárePracujem ... Pracujem ...