Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Človek hlbokej a autentickej viery - spomienka na biskupa Hnilicu

08.10.2019 17:15-19:30 Utorok

Miesto konania: Trnava, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Pozývame na spomienkovú svätú omšu za biskupa Pavla M. Hnilicu SJ do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave v utorok 8. októbra 2019, pri príležitosti 13. výročia jeho odchodu do domu Nebeského Otca.

Program:

17.15 – modlitba posvätného ruženca

18.00 – sv. omša, hlavný celebrant a kazateľ J.E. Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

          – po sv. omši krátka spoločná pobožnosť v krypte katedrály

 

„Biskup Hnilica bol veľký priateľ Svätého Otca Jána Pavla II. Bol nielen jeho dôverným spolupracovníkom, ale aj jeho skutočným priateľom. Svätý Otec povedal viackrát Hnilicovi: „Môj dom je pre Vás stále otvorený.“ Ján Pavol II. mal veľmi rád otca Pavla.

Svätý Otec niekedy žartoval, že otec Pavol je farárom celého sveta, kde sú komunisti. Tým že nemal vlastnú diecézu, bojujúc proti komunizmu, bojoval v mene celej Európy a dá sa povedať aj v mene ľudstva. Mal veľkú „diecézu“, lebo všade kde bola katolícka viera ohrozovaná, tam bol Hnilica. Jeho sa nedalo len tak udržať na jednom mieste.

Hnilica celý čas veril fatimskému posolstvu. Jeho úlohou bolo poznať čo Matka Božia povedala sestre Lucii a čo sestra Lucia hovorí ľuďom. Bola to najdôležitejšia úloha a činnosť Hnilicu. Bola som s ním vo Fatime, keď tam bol Svätý Otec. V krátkosti povedané: Miloval Pannu Máriu a miloval Svätého Otca Jána Pavla II.

Mal vieru, ktorou by mohol hory prenášať. Hnilica bol človekom hlbokej a autentickej viery.

Mal povahu, ktorá sa mládeži páči, lebo mládež chce vyniknúť. Bol svedkom viery, ktorý imponuje mládeži. Vedel nadchnúť. Mládež chce aktívneho a Hnilica bol bojovníkom proti komunizmu. Jasne a odvážne hovoril o Pánu Ježišovi a o Panne Márii. Je to postava, ktorá priťahuje aj dnes.

Pre neho samého nie je dôležitý alebo potrebný proces kanonizácie, ale je to dôležité pre druhých, aby boli povzbudení a videli v ňom vzor, že je možné aj v ťažkých podmienkach, počas komunistického prenasledovania, zachovať si vieru a je možné stať sa svätým.“

Zo svedectva Wandy Półtawskej (autorka knihy: Príbeh priateľstva Karola Wojtyłu a rodiny Półtawskej)

Človek hlbokej a autentickej viery - spomienka na biskupa Hnilicu

Príloha: clovek-hlbokej-a-autentickej-viery-spomienka-na-biskupa-hnilicu.pdf (594,48 kB)

Akciu pridal/a: Pavol Benedict Liptak, 25.9.2019 15:57

KomentárePracujem ... Pracujem ...