Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Noe Travel

Pater Barus jul

Taliansko

Nebo na zemi Gombiky

TV Lux Put nezadanychDišputa V. - ZA BOHA a za národ?

17.10.2017 18:00-20:00 Utorok

Miesto konania: Banská Bystrica, Aula BELIANA, FHV Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40

Snúbi sa kresťanstvo s nacionalizmom?
Aký je vzťah kresťanstva k iným náboženstvám?
Je kresťanské brániť sa agresivitou?
Príď diskutovať so zástupcami rôznych cirkví pôsobiacich na Slovensku o tom, čo znamená prvá časť hesla "Za Boha a za národ".

Piata zo série diskusií na témy súvisiace s extrémizmom a radikalizáciou na Slovensku, ktoré u širokej verejnosti vzbudzujú kontroverzné nálady a postoje.

Hostia:
Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrického biskupstva, Rísmkokatolícka cirkev
Daniel Koštial, banskobystrický farár, Evanjelická a.v. cirkev
Daniel Pastirčák, Cirkev bratská, Bratislava
Benjamín Uhrin, Bratská jednota baptistov, B. Bystrica
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Bratislava

Hostí vám predstavíme postupne.

---------------------------------------------------------------------------------------

Témy aktuálne a dôležité hlavne pre študentov a študentky vysokých a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

Dišputy sú organizované platformou NIE V NAŠOM MESTE v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB.

Dišputy moderuje Rado Sloboda

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Dišputa V. - ZA BOHA a za národ?

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 13.10.2017 06:05

KomentárePracujem ... Pracujem ...