Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Na kazdom zalezi

Pobyt

Svata ikona

Seminar o. Maretta Zbav nas zleho I 2020

Don Bosco medzi nami! Na Slovensko prichádzajú relikvie Sv. Jána Bosca!

11.04.2013 8:00 - 30.04.2013 20:00

Miesto konania: Slovensko, viac miest

Don Bosco medzi nami! Na Slovensko prichádzajú relikvie zakladateľa saleziánov dona Bosca!

Saleziáni na celom svete oslávia 31. januára sviatok svojho zakladateľa, sv. Jána Bosca, kňaza a vychovávateľa mladých. Pri tejto príležitosti Saleziáni don Bosca informujú o blížiacej sa významnej udalosti: príchode relikvií svätého Jána Bosca na Slovensko. 

Táto udalosť je súčasťou príprav na 200-sté výročie narodenia tohto svätca (1815 -2015). Relikvie (vosková figurína v životnej veľkosti, v ktorej sú uložené ostatky svätého) zavítajú na Slovensko 11. apríla 2013 z Ukrajiny. Urna s relikviami začala svoju púť v Turíne, 25. apríla 2009 a navštívi viac ako 130 krajín po celom svete. Heslom slovenskej saleziánskej rodiny pri tejto významnej udalosti je: „Don Bosco medzi nami!“.

Časový harmonogram príchodu relikvií dona Bosca na Slovensku v roku 2013: 
11.4. Príchod relikvie z Ukrajiny (Michalovce),
12.4. Humenné,
13.4. Prešov,
14.4. Košice, 
15.4. Bardejov,
16.4. Poprad,
17.4 Rožňava,
18.4. Banská Bystrica,
19.4 Sučany,
19.4. Ružomberok,
19.4. Námestovo,
20.4. Dolný Kubín,
20.4 Žilina,
22.4. Dubnica nad Váhom, 
23.4. Nová Dubnica,
24.4. Partizánske,
25.4. Trnava,
27.4. Šaštín – Stráže,
28.4. Bratislava Trnávka,
28.4. Bratislava Mamateyova,
29.4. Bratislava Miletičova,
30.4. Bratislava Miletičova – Dóm Sv. Martina ,
30.4. – odovzdanie relikvií do Slovinska. 

Viac o saleziánoch dona Bosca na Slovensku:
Na Slovensku pôsobí rehoľa saleziánov od roku 1924. Svojím poslaním sa zameriava na komplexnú výchovu mladého človeka. Saleziáni ponúkajú sprevádzanie a výchovu prostredníctvom záujmových krúžkov, výletov, táborov, hier, športu, spoločenských a kultúrnych podujatí. Nemenej dôležitým poslaním je ponúknutie kresťanských hodnôt, dôvery, priestoru a času mladému človekovi.
V slovenskej provincii pôsobí v súčasnosti 217 spolubratov (z toho 179 kňazov) v 22 mestách a saleziánskych strediskách. Saleziáni pracujú ako vychovávatelia a pedagógovia aj na viacerých školách, v internátoch, v ústavoch pre mladistvých či ako správcovia vo farnostiach. Svoju pozornosť už dlhodobo zameriavajú aj na výchovu a starostlivosť o rómske deti a mládež. Za týmto účelom zriadili saleziáni v Bardejove – Poštárke, kde aktívne pôsobia od roku 1990, Výchovno-vzdelávacie centrum, ako aj základnú a materskú školu. 
Svoju misijnú činnosť zamerali aj na košické sídlisko Luník IX, kde pôsobia od roku 2008. 

Saleziáni sú najväčšou (najpočetnejšou) mužskou rehoľou na Slovensku.
Viac informácií na stránke www.saleziani.sk.

Krátky životopis dona Bosca:
Don Bosco sa narodil v Becchi (Castelnuovo di Asti, Taliansko) 16. augusta 1815 v roľníckej rodine. Za kňaza bol vysvätený v júni v roku 1841. Celý svoj život venoval tomu, aby konkrétnym výchovným úsilím pomohol opusteným mladým stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Don Bosco zriadil pre chlapcov dom (stredisko) na dobré využitie voľného času, ktorý im poskytoval rodinné prostredie, dielne a triedy na výučbu remesla.
Založil kongregáciu, ktorá si za svoj cieľ stanovila usilovať sa o spásu mládeže. Don Bosco zomrel ako 72-ročný dňa 31. januára 1888. Donovi Boscovi dala Cirkev titul otec a učiteľ mládeže. Pius XI. ho v roku 1929 vyhlásil za blahoslaveného a na Veľkú noc 1. apríla 1934 za svätého.

Don Bosco medzi nami! Na Slovensko prichádzajú relikvie Sv. Jána Bosca!

Akciu pridal/a: Miriam Kuzárová, 30.1.2013 14:58

KomentárePracujem ... Pracujem ...