Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Duchovná obnova Kristov učeník dnes

22.07.2019 9:00 - 26.07.2019 20:30

Miesto konania: Vrbové, Farský Kostol Sv. Gorazda

Hľadáte riešenie problémov svojho života? Chcete vedieť, ako žiť kresťanstvo v súčasnom svete? Príďte a okúste radosť z Božieho požehania na ceste k vlastnej svätosti.

Témy a modlitby sa budú zaoberať spôsobom života a postojmi súčasného kresťana, ktorý chce nasledovať Krista, a zároveň sa budú venovať vnútornému uzdraveniu a oslobodeniu.

"Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia." Mt 7, 7-11

Celodenný program:
9:00 Ranné chvály
9:30 – 10:30 1. prednáška
(prestávka)
10:45 - 12:00 2. prednáška
(prestávka)
15:00 Ruženec Božieho
milosrdenstva
15:15 - 16:15 3. prednáška
(prestávka)
16:30 – 17:30 4. prednáška
(prestávka)
18:30 svätá omša.
Po každej svätej omši bude nasledovať adorácia s modlitbami za uzdravenie, oslobodenie a naplnenie Duchom Svätým.

Po príchode na obnovu je možné dohodnúť si čas osobného poradenstva a modlitby s o. Mariakumarom. Podmienkou je účasť na prednáškach.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0948 312 298.
Zmena programu vyhradená.

Adresa
Kostol sv. Martina vo Vrbovom
Námestie slobody 1059/36, 922 03 Vrbové
http://bit.do/eSubQ

Príďte od rána, prineste si Bibliu, zápisník a pero.

Srdečne pozývame Vás i celú rodinu!

Zoznam všetkých duchovných obnov nájdete na linku: https://www.mariakumar.org/retreats-2019/?lang=sk

Duchovná obnova Kristov učeník dnes

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 16.6.2019 22:15

KomentárePracujem ... Pracujem ...