Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

DR Sutaz

Pobyt

Zaex Krestanstvo

Kana 2021

SSV 2%

ZRUŠENÁ!!! Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom je zrušená!!!

11.05.2019 9:45-18:30 Sobota

Miesto konania: Aréna vo Viničnom (spoločenský dom - sídlo obecného úradu), Viničné, Cintorínska 1000/13, 900 23 Viničné

POZOR!!!  Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom je ZRUŠENÁ!!!

---

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na otvorenú jednodňovú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom:

Kedy do manželstva a rodiny zostupuje Božie požehnanie a aké sú najčastejšie prekážky, ktoré ho blokujú – 2. časť (Podľa náuky Katolíckej cirkvi a skúseností z konkrétnych svedectiev)

Témy prednášok:

  • Prečo je dôležité zariadiť si život podľa prvého Božieho prikázania
  • Ako môžu pôsobiť bloky požehnania podľa náuky Katolíckej cirkvi a konkrétnych biblických príbehov
  • Čo v súčasnosti najviac blokuje Božie požehnanie v manželstvách a rodinách
  • Ktoré prekážky požehnania sú najviac prehliadané a podceňované a spôsobujú v manželstvách a rodinách najväčšiu ujmu
  • Čo a ako sa deje v manželstvách a rodinách, ktoré sa týmto prekážkam otvorili?
  • Čo robiť, aby sa tieto bloky odstránili
  • Aké konkrétne kroky urobiť, aby sa manželstvá a rodiny otvorili pre prijímanie Božej milosti a požehnania a aby si ju udržali

Program:

SOBOTA 11.5.2019

09:45 moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za uzdravenie a oslobodenie manželstiev a rodín

11:00 1. časť prednášky

12:00 obedná prestávka

13:00 moderovaná adorácia chvál a zvelebenia s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania do manželstiev a rodín

14:00 2. časť prednášky

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou o odčinenie hriechov v manželstvách a rodinách

15:45 svätá omša s možnosťou obnovenia manželských sľubov (celebruje páter Ivan Barus)

17:15 požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov, modlitba za uzdravenie a oslobodenie manželstiev a rodín

18:30 záver

Povzbudzujeme k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.
Organizátorom podujatia je páter Ivan Barus v spolupráci s občianskym združením Priatelia svätej Veroniky Giuliani. Informácie o podobných duchovných podujatiach nájdete na internetovej stránke: www.psvg.sk

Doprava:
Vlastným autom (navigácia cez Google mapy) alebo regionálnou autobusovou dopravou (link na cestovné poriadky).

ZRUŠENÁ!!! Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom je zrušená!!!

Organizátor: Priatelia sv. Veroniky Giuliani OZ, www

Príloha: duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom-vo-vinicnom.pdf (465,40 kB)

Akciu pridal/a: František Bakyta, 27.3.2019 16:12

KomentárePracujem ... Pracujem ...