Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pisanie ikon

Pobyt

Kana 2021

FAMILY XAVERIÁDA 2019

01.07.2019 16:00 - 07.07.2019 12:30

Miesto konania: Levoča, Mariánska hora

Putovanie z juhu Slovenska do Levoče

Púť zameraná: pre rodičov, väčšie deti a mladých ľudí

Trasa: Veľký Blh - Radkovská Lehota - Muránska Zdychava - Stratená - Košiarny Briežok - Levoča

Termín konania: od večera 1. júla do popoludnia 7. júla 2019

Nahlásiť sa do: 23. júna 2019

Vedúci: P. Ľubomír Pilarčík SJ Email, tel.: lubomir.pilarcik@gmail.com, 0907 961190

Priebeh púte: Stretneme sa v dedinke Veľký Blh (okr. Rimavská Sobota) a to podvečer 1. júla 2019 pri fare, alebo pri Pastoračnom centre o 17.00 hodine.

Po vzájomnom predstavení sa a svätej omši budeme večerať z donesených zásob. Po večeri predstavíme program púte, rozdáme pútnické tričká, palice atď. Púť začneme na druhý deň ráno. Púť je rozdelená na päť dní. Prvý deň prejdeme menej ako 20 km zväčša po asfalte, budeme nocovať v Ratkovskej Lehote v kultúrnom dome. Druhý deň budeme putovať striedavo po asfalte a horských chodníkoch, cez Revúcu do malej osady Muránska Zdychava (25 km). Tretí deň bude najnáročnejší, prejdeme viac než 30 km značenými chodníkmi cez pohoria Stolických vrchov a Muránskej planiny do malej dedinky Stratená. Štvrtý deň bude trasa kratšia (okolo 25km), prejdeme cez Slovenský raj, značenými chodníkmi na Košiarný Briežok, tam sa nachádza jezuitská chata na ktorej prenocujeme. Piaty deň pôjdeme, podobne ako prvý, po asfalte, cez Spišskú Novú Ves a Harichovce do Levoče (asi 20km). V Levoči, v škole gymnázia sa ubytujeme a prenocujeme.

Púť vyvrcholí slávnostnou sv. omšou na Mariánskej hore v nedeľu 7. júla o 10.30 hod. za účasti mnohých veriacich, kňazov a biskupov.

Odchod z Levoče bude spojmi alebo autobusom v nedeľu popoludní a to na smer západ - v prípade ak bude väčší záujem. Dobrá púť má mať na zreteli rozmer duchovný. Modlitby, sv. omše, meditácie, rozhovory, spevy, zdieľanie… To všetko bude v dostatočnej miere, každý deň, prežívané. Dôležitý je sociálnospoločenský rozmer, tvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nesleduje individualistické záujmy jednotlivca, ale priateľstvo, blízkosť s Bohom a medzi sebou navzájom, ako Božie deti, ktoré putujú do vytúženého cieľa. Na púti sa nekladie taký dôraz na sýtenie tela, ale skôr ducha, únava nie je prekážkou, pestuje sa pevná vôľa, Duch posilňuje, vedie k cieľu… Na pešiu púť je potrebná dobrá turistická obuv. So sebou si treba zobrať spacák, karimatku, hygienické a zdravotné potreby, plecniak na pochod, zopár mincí a pršiplášť. Doprovodné vozidlo na vozenie skromného jedla a vecí (spacáky, náhradná obuv, karimatky) bude k dispozícii. Nocľahy budú zabezpečené v cirkevných zariadeniach, školách a kultúrnych domoch jednotliých obcí. Bližšie informácie podáme prihláseným záujemcom cez email, alebo telefonicky - týždeň pred púťou.

FAMILY XAVERIÁDA 2019

Akciu pridal/a: Stanislav Kowalski, 17.6.2019 20:08

KomentárePracujem ... Pracujem ...