Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Identita ženy - II. etapa (2. časť)

05.03.2020 18:00 - 08.03.2020 12:30

Miesto konania: Nitra, Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Žiť spiritualitu ženy – realizovať svoje ženstvo – je cestou, na ktorú je pozvaná každá žena. Vnútorný pohľad ženy na svoju podstatu, jej prijatie a uskutočňovanie, je proces, do ktorého žena neustále vrastá a je ním sýtená. Ako sa však všetko živé rodí v spoločenstve a mnohorakých podobách života, tak aj identita ženy je formovaná a stvárňovaná svojou psycho – somaticko – spirituálnou realitou, ktorá sa v Božom pláne dokonáva až vo vzťahoch.

Poznávať povolanie ženy z pohľadu duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly, znamená vydať sa na cestu, žiť svoje ženstvo v spoločenstve s iným, a skúsenosťou pochopiť dynamiku duchovného rastu ženy. Duchovné cvičenia poskytujú žene možnosť, ako sa otvoriť pre svoje ženstvo, pre Božiu vôľu uskutočnenú skrze svoje ženstvo a ako prijať spásu. Ide o proces akceptácie života ženy a ženskosti, v ktorom je nutné, aby sa „nevykúpené vo mne mohlo spasiteľne začleniť a integrovať“. Aby to, čo doposiaľ nežilo, čo chýbalo životu, mohlo žiť a rásť.

Duchovné cvičenia sú metódou javiacou sa ako cesta, ktorá je rozdelená do 6. etáp, preto odporúčame, zúčastniť sa každej etapy, ktoré na seba nadväzujú.

Viac info a prihlásenie tu.

Identita ženy - II. etapa (2. časť)

Organizátor: Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 19.11.2019 13:44

KomentárePracujem ... Pracujem ...