Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Zaex Krestanstvo

Kana 2021

Ježiš uzdravuje 2019

18.05.2019 15:00-20:30 Sobota

Miesto konania: Bratislava, veľká sála UPeCe

Ježiš mal počas svojho života veľký súcit s ľuďmi a ich utrpením. Ohlasoval Božie kráľovstvo. Pozýval ľudí k pokániu a svoje Božstvo potvrdzoval aj mocou, ktorou uzdravoval mnohých od rôznych chorôb a vnútorných zranení.

Slepým navracal zrak, chromým pohyb, hluchým sluch, malomocných očisťoval a nebolo choroby, ktorú by nemohol uzdraviť.

Veríme, že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13,8)

Veríme, že Ježiš je živý aj dnes a má rovnaký súcit s ľudským utrpením ako v dobe Jeho verejného účinkovania.

Veríme, že aj dnes nás chce priviesť k sebe ako zdroju a Pánovi života a uzdravovať nás z našich chorôb a zranení.

V tejto viere a povzbudení Vašimi svedectvami organizujeme modlitebné zhromaždenia, na ktorom očakávame, že nás Pán Ježiš bude uzdravovať a privádzať k Nemu.

Srdečne pozývame na najbližšie stretnutie každého, kto sa chce vydať na cestu dobra, teda každého, kto chce zavrhnúť zlo vo svojom živote a obrátiť sa k zdroju Dobra, ktorým je Ježiš Kristus.

Pozvaní sú všetci, osobitne však chceme pozvať ľudí, ktorí dlhodobo nesú ťažký kríž, vnímajú, že ich modlitby nie sú vypočuté, modlia sa za uzdravenie a k uzdraveniu nedochádza, sú sklamaní z nenaplnených Božích prisľúbení a chceli by obnoviť a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. (Iz 61,1) Spoločne budeme pozývať Pána do našich životov a očakávať víťazstvo Božej dobroty v nás.

Viac info tu.

Ježiš uzdravuje 2019

Organizátor: Spoločenstvo Dobrého pastiera, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 31.7.2018 17:31

KomentárePracujem ... Pracujem ...