Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

KNV Konferencia

Pobyt

SAFI 2020

Svata ikona

Kurz: Mužnosť a otcovstvo u biblických mužov

28.02.2019 18:30 - 30.05.2019 19:00

Miesto konania: Bratislava, Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Otec Rasťo Zelenay Vás pozýva na formačný kurz na tému: Mužnosť a otcovstvo u biblických mužov

Kde? Malá sála, UPeCe

Kedy? každý štvrtok o 18:30 (počnúc dňom 28.2.)

Keď sa obzrieme okolo seba v našich náboženských komunitách, všimneme si, že prevládajú najmä ženy. Mužov nachádzame v malých počtoch. Keď sa popýtame v školách, koľko detí žije aj so svojim otcom, s prekvapením zistíme, že ich je málo. Tam, kde aj deti žijú spolu s matkou i otcom, zbadáme, že väčšinou náboženskú výchovu majú v rukách matky a otcovia sú často  nedostatoční. Prečo je to tak? Čo tu robiť? Je tu potreba začať s riadnou formáciou k pravej mužskej nábožnosti a k otcovstvu. Tento kurz voľne nadväzuje na predchádzajúci kurz Muž – Boží bojovník. Tento raz si premeditujeme príbehy viacerých biblických mužov. Pozrieme sa na mužnosť a prežívanie otcovstva biblickým pohľadom.

Tento formačný kurz ponúka výchovu k čnostiach mužskej spirituality a otcovstva podľa Božieho slova. Budeme sa stretať každý štvrtok v bratislavskom UPeCe v Malej sále o 18:30. Začíname vo štvrtok 28.2.2019. Kurz je určený len pre mužov, ktorí sú buď ešte slobodní alebo sú mladými otcami menších ešte školopovinných detí.

Budeme spoločne uvažovať a diskutovať nad týmto témami:

  1. Adamova tragédia a jeho skrývanie sa pred Bohom. Zodpovednosť za ženu, za rodinu i za ďalšie osudy ľudstva.
  2. Boží muž – Ábel dáva Bohu to najlepšie. Ukážka pravej nábožnosti.
  3. Noe buduje záchranný koráb pre malé rodinné spoločenstvo (štyri manželské páry). Ochrana pred svetskosťou, hriešnosťou a spolupráca rodín.
  4. Ochrana Noemovej otcovskej autority po potope. Otcovská autorita podľa Biblie.
  5. Abrahámova poslušnosť a oddanosť voči Bohu ako základ pre vznik nových rodov a národov. Abrahámova kňazská úloha.
  6. Pravá bojovnosť: boj o Božie požehnanie podľa príkladu Jakuba (boj so sebou), podľa skúsenosti Ezaua (v oblasti jedla) a podľa skúsenosti Samsona, Dávida a Šalamúna (v oblasti čistoty), boj so svetom na príklade Dávida a Goliáša, boj s diablom ako archanjel Michal
  7. Jozef Egyptský, záchrana Egypta, ako príklad múdrosti, pracovitosti, čestnosti, odpustenia a predovšetkým hlbokej nábožnosti a spojenia s Božou vôľou.
  8. Mojžiš ako vodca a nebezpečenstvo nevytrvať až do konca.
  9. Svätý Jozef, ženích Panny Márie ako príklad starostlivého manžela, ochrancu, vodcu i otcovského vychovávateľa.
  10. Priateľstvo a tímová spolupráca podľa Biblie: traja mudrci, štyria záchrancovia a priateľstvo medzi Jonatánom a Dávidom.

Cieľom je tu praktická formácia, preto si dáme vždy konkrétne predsavzatie. Stretnutia bude viesť o. Rastislav Zelenay (kňaz), ktorý pracuje v tejto oblasti už devätnásť rokov a je autorom piatich publikácii na tieto témy (pseudonymum Francois de Joseph).

Prihlásiť sa dá priamo: o. Rastislav Zelenay, t.č.: 0908856059, email: rastozelenay@grobnet.sk.

Kurz: Mužnosť a otcovstvo u biblických mužov

Organizátor: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, 02 / 65 41 22 36, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 16.2.2019 21:58

KomentárePracujem ... Pracujem ...


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/data/www/www.vyveska.sk/_admin/session) in Unknown on line 0