Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

DR Sutaz

Pobyt

Zaex Krestanstvo

Kana 2021

SSV 2%

"Osobnosť pátra Jána Hutyru CM"

08.04.2019 9:00-16:00 Pondelok

Miesto konania: Kňažský seminár sv. Gorazda, Nitra, Pribinovo nam. 5

"Osobnosť pátra Jána Hutyru CM" - je názov vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 8. apríla 2019 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre (Pribinovo námestie č. 5). Pozýva na ňu Rada pre históriu KBS, Katedra cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej fakulty UK - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul a Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

PROGRAM:
- 9:00 - 9:30 h Otvorenie, úvodné príhovory
- 9:30 - 9:50 h Mons. Viliam Judák / Osobnosť J. Hutyru v kontexte náboženského a spoločenského života Slovenska v 20. storočí
- 9:50 - 10:10 h HEDr. Ľuboslav Hromják / Rodinné prostredie a štúdiá J. Hutyru
- 10:10 - 10:30 h Prestávka
- 10:30 - 10:50 h Prof. Róbert Letz / J. Hutyra a jeho vzťah k akademickej mládeži (Svoradov v Bratislave a Salvátor v Prahe)
- 10:50 - 11:10 h ThLic Martin Bošanský / Pohľad J. Hutyru na aktuálne dianie v spoločnosti
- 11:10 - 11:30 h ThLic. Pavol Noga CM / J. Hutyra a sociálna otázka
- 11:30 - 11:50 h Diskusia
- 12:00 - 13:00 h Obed
- 13:00 - 13:20 h Mgr. Peter Jašek - Mgr. Pavol Pytlík / J. Hutyra vo vyšetrovacej väzbe a pred súdom
- 13:20 - 13:40 h Mgr. Tomáš Gerbóc SVD / Proces s J. Hutyrom a spol. v kontexte procesov s inými rehoľníkmi
- 13:40 - 14:00 h Prof. Anton Adam / Spiritualita J. Hutyru
- 14:00 - 14:20 h Prestávka
- 14:20 - 14:40 h ThLic. Tomáš Brezáni CM / Pôsobenie J. Hutyru a jeho význam v rámci Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
- 14:40 - 15:00 h Sr. Marianna Bucková, DKL / Pôsobenie J. Hutyru a jeho význam pre Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
- 15:00 - 15:20 h Diskusia, závery


"Osobnosť pátra Jána Hutyru CM"

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 29.3.2019 21:07

KomentárePracujem ... Pracujem ...