Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Púť Ikony Kráľovnej Františkánskej rodiny

18.10.2019 17:00 - 20.10.2019 10:00

Miesto konania: kaplnka sestier františkánok, Ružomberok, Ružoberok

Púť Ikony Kráľovnej Františkánskej rodiny v Európe.

 

CirkevCirkevná tradícia a ikony

 

Obnova duchovnosti východných ikon sa prejavuje už niekoľko desaťročí. Je to znak rastúcej potreby autentického duchovného jazyka kresťanského umenia. Objav kresťanských ikon odhaľuje pohľad neviditeľného a umožňuje nám dotýkať sa skutočnosti duchovného a eschatologického sveta.

 

Naša najstaršia tradícia, ktorá je plne zdieľaná s našimi pravoslávnymi bratmi učí, že jazyk krásy, ktorý slúži viere, je schopný zasiahnuť srdcia ľudí a pomáhať im vo vnútornom poznávaní Boha Otca a Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, ktorý je „...ten istý včera, dnes a naveky“ (Heb 13, 8).

 

Ikona Kráľovnej Františkánskej rodiny (ďalej len Ikona) vznikla v roku 2018 v Litve pri príležitosti konania III. európskeho kongresu Františkánskeho svetského rádu (OFS) a Františkánskej mládeže (GiFra) s mottom: „Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 7,38). Do Ikony sú vložené relikvie 1. stupňa troch hlavných svätcov Františkánskej rodiny - sv. Františka, sv. Kláry a sv. Alžbety. 

 

Dňa 17. marca 2018 bola v Medininkai (Litva) Ikona Regina Familiae Franciscanae posvätená a začala svoju púť v Litovskom národnom bratstve OFS a GiFra ako súčasť duchovnej prípravy na kongres.

 

Poslaním púte Ikony je navštíviť všetky miestne bratstvá OFS a GiFra a propagovať oddanosť františkánskej charizme v Európe. Ikona môže byť uctievaná v celej Františkánskej rodine. Púť Ikony je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi, aj pre chorých a starších členov našich bratstiev.

 

Je vhodné zvoliť konkrétny obrad uctievania Ikony (slávnostný, jednoduchý alebo súkromný).

 

  1. PRIVÍTANIE IKONY

  1. slávnostné;

  2. jednoduché

  3. súkromné privítanie (v rodinách alebo pri návšteve chorého člena bratstva).

 

  1. MODLITBY

  1. pri slávení Eucharistie (sv. omše);

  2. súkromná pobožnosť. 

 

  1. UKONČENIE NÁVŠTEVY.

V Ružomberku  bude ikona prijatá  členmi MB. V piatok 18.10. o 15.00 h.  K ucteniu bude aj pre verejnosť  v kaplnke sestier Františkánok podľa programu :           

18.10.  sv.omša       17.00 h

Františkánsky ruženec,  Litánie k sv. Františkovi, meditácia.         

19.10.   sv. omša      7. 00 h

 20.10.    sv. omša      9.00. h

Púť Ikony Kráľovnej Františkánskej rodiny

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 14.10.2019 11:46

KomentárePracujem ... Pracujem ...